Paravalvüler mitral yetersizliğinin gerçek zamanlı üç boyutlu transözafajiyal ekokardiyografi eşliğinde [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(7): 632-641 | DOI: 10.5543/tkda.2012.84883

Paravalvüler mitral yetersizliğinin gerçek zamanlı üç boyutlu transözafajiyal ekokardiyografi eşliğinde

Mehmet Özkan1, Ozan Mustafa Gürsoy1, Mehmet Ali Astarcıoğlu1, Nina Wunderlich2, Horst Sievert2
1Koşuyolu Kartal Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
2Cardiovascular Center Frankfurt, Kardiyoloji Kliniği, Frankfurt, Almanya

Teknik zorluklar ve spesifik cihazların olmaması mitral kapağın paravalvuler kaçaklarının (PVK) perkütan olarak kapatılması sırasında sıkıntıya yol açmaktadır. Amplatzer Vascular Plug III (AVP) uzunca ve dikdörtgenimsi yapısı nedeniyle mitral kapak PVK’larının perkütan olarak kapatılmasında uygun seçenek gibi görünmektedir. Gerçek zamanlı 3 boyutlu transözafajiyal ekokardiyografi (GZ-3B TÖE) defektin boyutu, şekli ve yeri hakkında önemli bilgiler sağlar ve kapatma işleminde kateter ve tel kullanımına kılavuzluk eder. Bu çalışmada GZ-3B TÖE eşliğinde AVP III cihazı kullanılarak yapılan mitral kapağın PVK’sı perkütan olarak kapatma işleminin kısa ve uzun dönem sonuçları araştırıldı. Semptomlu ileri mitral kapak PVK’sı olan 3 hastaya yüksek cerrahi risk nedeniyle transkateter yolla PVK kapatma işlemi yapıldı. GZ-3B TÖE eşliğinde transfemoral yaklaşım uygulandı. Üç olguda da AVP III kullanıldı. Üç hastada toplam 5 cihaz kullanılarak işlem başarıyla tamamlandı. İlk hastada 2 cihaz yerleştirilmesine rağmen mitral yetersizliğinin devam etmesi ve artması üzerine 6. ayda cerrahi onarım yapıldı. İkinci hastada 2 cihaz implantasyonuyla kapak fonksiyonları düzelmesine karşın, daha sonra ilerleyici paravalvuler yetersizlik gelişmesi sebebiyle 16. ayda cerrahi girişimle kaçak düzeltildi. Üçüncü hastanın işlem sonrası ve takip süreci sorunsuz seyretti. Tüm hastaların klinik durumu 24 aylık izleme süresince kararlı idi. Bir tanı yöntemi olan GZ-3B TÖE, mitral kapak PVK’sının perkütan olarak kapatılması sırasında önemli bir yardım sağlamasına rağmen, defekte spesifik cihazların geliştirilmemiş olması orta ve uzun dönemde işlem başarısını düşürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Erişkin, anjiyografi, kalp kateterizasyonu/yöntem; kalp septal defekti, ventriküler/tedavi; enstrümantasyon; mitral kapağı yetersizliği/etyoloji

Percutaneous closure of paravalvular mitral regurgitation with Vascular Plug III under the guidance of real-time three-dimensional transesophageal echocardiography

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Özkan, Ozan Mustafa Gürsoy, Mehmet Ali Astarcıoğlu, Nina Wunderlich, Horst Sievert. Percutaneous closure of paravalvular mitral regurgitation with Vascular Plug III under the guidance of real-time three-dimensional transesophageal echocardiography. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(7): 632-641

Sorumlu Yazar: Ozan Mustafa Gürsoy, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale