Sağ ventrikül çıkış yolu taşikardisinin yeni ve basitleştirilmiş üçboyutlu haritalama tekniği ile ablasyonu: Olgu sunumu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(1): 39-43

Sağ ventrikül çıkış yolu taşikardisinin yeni ve basitleştirilmiş üçboyutlu haritalama tekniği ile ablasyonu: Olgu sunumu

Erdem Diker, Alper Canbay, Özlem Özcan Çelebi, Sinan Aydoğdu
Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Sağ ventrikül çıkış yolu taşikardileri, yapısal kalp hastalığı zemininde olmayan idiyopatik ventriküler taşikardilerin bir altgrubunu oluşturur. Taşikardi sırasında 12 kanallı yüzey elektrogramında sol dal bloku morfolojisi ve aşağı yönlenmiş frontal eksen vardır. Aritminin sürekli olmaması ve çıkış yolunun yapısı fokal aritmi kaynağının ablasyonunu güçleştirmektedir. Bu yazıda, Saleem ve ark. tarafından tanımlanan, yeni ve basitleştirilmiş bir üçboyutlu haritalama tekniği ile sağ ventrikül çıkış yolu taşikardi ablasyonu yapılan 32 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Hasta, sol dal bloku inferior eksen morfolojisinde taşikardi atağı ile acil servise başvurmuştu. Uygulanan teknikte, bir spiral multipolar kateter sağ ventrikül çıkış yoluna yerleştirilmiş ve taşikardinin haritalanması - ablasyonu işlemine kılavuzluk etmiştir. Ablasyon sonrası birinci ve üçüncü ay kontrollerde hastanın semptomsuz olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Kateter ablasyonu/yöntem, elektrofizyolojik teknikler, kardiyak; taşikardi, ventriküler/cerrahi.

Ablation of right ventricular outflow tract tachycardia using a new, simplified technique for three-dimensional mapping: a case report

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Erdem Diker, Alper Canbay, Özlem Özcan Çelebi, Sinan Aydoğdu. Ablation of right ventricular outflow tract tachycardia using a new, simplified technique for three-dimensional mapping: a case report. Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(1): 39-43

Sorumlu Yazar: Erdem Diker, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale