Apiksabanın klinik farmakolojisi ve klinik kullanımında sıkça sorulan sorular [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(2): 1-6

Apiksabanın klinik farmakolojisi ve klinik kullanımında sıkça sorulan sorular

Adnan Abacı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Apiksaban güçlü, reversibl, kompetitif, yeni bir direkt faktör Xa inhibitörüdür. Faktör Xa’yı inhibe ederek protrombinin trombine dönüşümünü önler. Büyük, randomize klinik çalışmalarda, non-valvüler atrial fibrilasyonda inmenin önlenmesinde varfarine üstün bulunmuştur ve varfarine göre daha az kanamaya neden olmuştur. Bu yazıda apiksabanın kısa bir klinik farmakolojisi özetlendikten sonra apiksabanın klinik kullanımı ile ilgili sık sorulan sorulara cevaplar verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Apiksaban, reversibl, kompetitif.

Clinical pharmacology of the apixaban and frequently asked questions about its clinical use

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Adnan Abacı. Clinical pharmacology of the apixaban and frequently asked questions about its clinical use. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(2): 1-6

Sorumlu Yazar: Adnan Abacı, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale