TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 44 (2)
Cilt: 44  Ek: 2 - Eylül 2016
DAVETLI DERLEME
1.
Apiksabanın klinik farmakolojisi ve klinik kullanımında sıkça sorulan sorular
Clinical pharmacology of the apixaban and frequently asked questions about its clinical use
Adnan Abacı
Sayfalar 1 - 6

2.
Atriyal fibrilasyonda korunma
Protection in atrial fibrillation
Lale Tokgözoğlu, Bülent Görenek
Sayfalar 7 - 13

3.
ARISTOTLE çalışması ve alt grup analizleri: Dikkat çeken noktalar
ARISTOTLE study and sub-group analyses: Conspicuous points
Özgür Aslan
Sayfalar 14 - 25

4.
Antikoagülan (varfarin) kullanamayan hastalarda yeni oral antikoagülanlar (YOAK)
The use of new oral anticoagulants in atrial fibrillation patients unsuitable for warfarin therapy
Mesut Demir
Sayfalar 26 - 32

5.
Atriyal fibrilasyonda yeni oral antikoagülanlarla yapılan klinik çalışmalar; Klinik çalışmalar ışığında hangi durumda hangi oral antikoagülanı tercih edelim?
Clinical studies conducted with new oral anticoagulants in atrial fibrillation: Which oral anticoagulant can be considered for which case in light of the clinical studies?
Necla Özer
Sayfalar 33 - 40

6.
Apiksaban’ın venöz tromboemboli çalışmaları ve klinik kullanımı
Venous thromboembolism studies of apixaban and its clinical use
A. Kürşat Bozkurt
Sayfalar 41 - 46

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale