Yoğun pulmoner emboli ve kalp kitlesi: Trombüs mü yoksa metastaz mı? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(7): 597-599 | DOI: 10.5543/tkda.2016.77772

Yoğun pulmoner emboli ve kalp kitlesi: Trombüs mü yoksa metastaz mı?

Murat Gül1, Naci Babat1, Fatih Mehmet Uçar2, Mevlüt Serdar Kuyumcu2, Özcan Özeke2
1Erciş Devlet Hastanesi,van,türkiye
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,ankara,türkiye

Kalp kitleleri kalbin komşuğulunda veya içinde bulunan anormal yapılar olarak tanımlanabilir. Kalp kitlelerinin en sık karşılaşılan tiplerini tümörler ve trombüs oluşturmaktadır. Kalp içi trombüse çeşitli klinik durumlarda rastlanır. Trombüs embolik olaylar nedeniyle ciddi morbidite ve mortaliteye yol açabilir. Kalp tümörleri oldukça nadir olup sıklıkla metastaz kaynaklıdırlar. Kalbe metastaz yapan tümörlerin büyük kısmını akciğer, meme, mide, karaciğer karinomları, lösemi, lenfoma ve melanom oluşturmaktadır. Osteosarkom (OS) en sık görülen kötücül kemik tümörüdür. Yapılan çalışmalar OS’nin nadiren kalbe metastaz yaptığını göstermiştir. Bu yazıda, vena kava, sağ atriyum ve ventrikül içine uzanımı olan ve ilk etapta venöz trombüs olarak değerlendirilen metastatik OS’li olgu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Intravasküler metastaz, masif pulmoner emboli, osteosarkom, tümör trombozu.Massive pulmonary embolism and a cardiac mass: Thrombus or metastasis?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Murat Gül, Naci Babat, Fatih Mehmet Uçar, Mevlüt Serdar Kuyumcu, Özcan Özeke. Massive pulmonary embolism and a cardiac mass: Thrombus or metastasis?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(7): 597-599

Sorumlu Yazar: Murat Gül, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale