Yüzeyel manevralarla belirgin hale gelen tam olmayan elektrot kırığı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(5): 363-365

Yüzeyel manevralarla belirgin hale gelen tam olmayan elektrot kırığı

Hakan Aksoy, Sercan Okutucu, Ugur N Karakulak, Enver Atalar
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Atriyoventriküler tam blok nedeniyle iki odacıklı kalp pili takılan 75 yaşındaki erkek hasta tekrarlayan bayılma yakınması ile kliniğimize başvurdu. Başvuru sırasındaki elektrokardiyogramda normal, iki odacıklı kalp pili ritmi izlendi. Göğüs grafisi ve kalp pili değerlendirmesi ile yedi yıllık elektrotta kırık veya işlev bozukluğu saptanmadı. Yirmi dört saatlik Holter izleminde ise kalıcı kalp pilinin zaman zaman devreye girmediği görüldü. Deri üzerinden yapılan yüzeyel manevralar sırasında ventrikül elektrot empedansında aşırı artış ile birlikte kalp pilinin uyarı vermediği saptandı. Sağ ventrikül apeksine yeni bir elektrodun yerleştirilmesi sonrasında hastanın klinik durumu düzeldi.

Anahtar Kelimeler: Ekipman bozulması, kalp pili, bayılma/etyoloji

Incomplete pacemaker lead fracture revealed by superficial maneuvers

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hakan Aksoy, Sercan Okutucu, Ugur N Karakulak, Enver Atalar. Incomplete pacemaker lead fracture revealed by superficial maneuvers. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(5): 363-365

Sorumlu Yazar: Sercan Okutucu, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale