Türkiye’de yüksek cerrahi riskli mitral yetersizlikli olgularda MitraClip ile yapılmış perkütan mitral kapak tamiri serisi: Tek merkez deneyimleri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(7): 561-569 | DOI: 10.5543/tkda.2016.77177

Türkiye’de yüksek cerrahi riskli mitral yetersizlikli olgularda MitraClip ile yapılmış perkütan mitral kapak tamiri serisi: Tek merkez deneyimleri

Cüneyt Toprak, Gökhan Kahveci, Alev Kılıcgedik, Cevat Kırma, Selcuk Pala, Mustafa Bulut, Cihangir Kaymaz, Nihal Ozdemir, İbrahim Akın İzgi, Mehmet Inanır, Anıl Avcı, Ali Metin Esen
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

AMAÇ
Mitral kapak yetersizliği (MY) Avrupa’da ikinci en sık görülen kalp kapak hastalığıdır. Girişim yapılmaz ise ciddi semptomlu MY’nin prognozu kötüdür. Perkütan uc uca mitral kapak tamiri, MitraClip sistemi sayesinde yüksek cerrahi riske sahip MY’li hastalarda umut vaat etmektedir. Bu çalışmanın amacı yüksek cerrahi riskli olgularda MitraClip uygulamasının Türkiye’de tek merkeze ait sonuçlarını sunmaktır.

YÖNTEMLER
Mayıs 2013 ile Eylül 2014 arasında, MY derecesi en az 3 olan ve ortalama EuroSCORE’u %26 bulunan, yüksek cerrahi riskli 28 hastaya merkezimizde MitraClip yerleştirildi. Hastane içi ve takipteki güvenlik ve etkinlik sonuçları sunuldu.

BULGULAR
Hastaların ortalama yaşı 58 ve %75’i erkekti. Büyük bölümü (%89) restriktif fonksiyonel MY’den oluşan 3–4 derece MY tüm hastalarda mevcuttu. Ortalama sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %27 olup hastaların %89’unda NYHA (New York Heart Association) fonksiyonel sınıf III–IV idi. Akut işlem başarısı %89 idi (hastaların %47’sine tek clip, %39’una iki clip ve %14’üne üç clip takılmıştır). Bir hasta işlem çevresi dönemde, iki hasta da takip (ortalama 13.9 ay) esnasında hayatını kaybetti. Ortalama bir yılın üzerindeki takip sonrası hastaların %75’inden fazlasının MY’si ≤2 ve NYHA sınıfı I-II idi. Bununla birlikte sol ventrikül hacmi ve sistolik fonksiyonlarında önemli bir değişiklik saptanmadı. Ayrıca yaşam kalite skorları ve altı dakika yürüme mesafelerinde önemli iyileşme gözlendi.

SONUÇ
MitraClip deneyimlerimizin sonuçları yüksek cerrahi riskli, özellikle son dönem kalp yetersizlikli hastalar için umut vericidir.

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, mitral yetersizliği, perkütan uç uca tamir.

Single-center experience with percutaneous mitral valve repair using the MitraClip in a high-risk series in Turkey

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Cüneyt Toprak, Gökhan Kahveci, Alev Kılıcgedik, Cevat Kırma, Selcuk Pala, Mustafa Bulut, Cihangir Kaymaz, Nihal Ozdemir, İbrahim Akın İzgi, Mehmet Inanır, Anıl Avcı, Ali Metin Esen. Single-center experience with percutaneous mitral valve repair using the MitraClip in a high-risk series in Turkey. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(7): 561-569

Sorumlu Yazar: Cüneyt Toprak, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale