ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
pdf
Akut Koroner Sendrom ile Başvuran ve Total Oklüzyona Yol Açan Nadir Bir Vazospazm Olgusu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(6): 415-418 | DOI: 10.5543/tkda.2023.73858

Akut Koroner Sendrom ile Başvuran ve Total Oklüzyona Yol Açan Nadir Bir Vazospazm Olgusu

Tuncay Güzel
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Diyarbakır, Türkiye

Koroner vazospazm, miyokardiyal iskemiye neden olabilen geçici ve geri dönüşümlü vazokonstriksiyon ile karakterizedir. Akut koroner sendrom (AKS) hastaları acil servise ölümcül aritmiler ve kardiyak arrest gibi çeşitli klinik özelliklerle başvurabilir. Altmış bir yaşında erkek hastaya AKS tanısı ile tekrarlayan anjina atakları ve elektrokardiyografideki dinamik değişiklikler nedeniyle koroner anjiyografi (KAG) yapıldı. İlk görüntülemede kritik darlık saptanmayan hastada işlem sonlandırılmadan önce anjina atağı gelişti. Kontrol görüntülemede sol ön inen arterde (LAD) koroner vazospazm nedeniyle total oklüzyon saptandı. İntrakoroner nitrogliserin uygulaması sonrası LAD arterinde vazospazma bağlı total oklüzyon tamamen düzeldi ve anjina atağı geçti. KAG işlemi esnasında koroner arterlerde bir açıklık gözlemlendikten hemen sonra total oklüzyon gelişmesi nadirdir. Ancak risk faktörü olmayan tekrarlayan anjina atakları olan hastalarda total oklüzyon saptanırsa girişim öncesi uygun intrakoroner nitrogliserin verilebilir.

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom, anjina, koroner vazospazm, vazospastik anjina

A Rare Case of Vasospasm Presenting with Acute Coronary Syndrome and Leading to Total Occlusion

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Tuncay Güzel. A Rare Case of Vasospasm Presenting with Acute Coronary Syndrome and Leading to Total Occlusion. Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(6): 415-418

Sorumlu Yazar: Tuncay Güzel, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi