Carpentier-Edwards Porcine Biyoprotezlerin Uzun Süreli Takip Sonuçları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(3): 158-162

Carpentier-Edwards Porcine Biyoprotezlerin Uzun Süreli Takip Sonuçları

Ünsal ERSOY1, Ahmet HATİPOĞLU1, Gökhan İPEK1, A.Yüksel BOZER1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Toraks ve Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

Ağustos 1976 ile Mayıs 1986 yılları arasında toplam 69 hastaya 69 Carpentier-Edwards porcine biyoprotez kapak replasmanı yapıldı. Vak'aların 20'si erkek, 49'u kadın olup yaş ortalaması 30,1 idi. Bu vak'aların 60'ında (% 87) Carpentier-Edwards biyoprotezi mitral pozisyonda, 9'unda ise (% 13) triküspid kapak pozisyonunda kullanılmıştır. Postoperatif devrede hastalar hemodinamik,kapak disfonksiyonu, gelişen infektif endokardit, tromboemboli, sütür yetersizliği geriprostetik kaçak, hemoliz ve mortalite yönünden değerlendirildiler. Bu hastalardan 53'ü postoperatif 1-10 yıl takip edildi. Üç hastada (% 5.6) periferik emboli, 23 hastada (% 47) kapak disfonksiyonu ve 3 hastada (% 5.6) infektif endokardit tespit edildi. Hemoliz ve sütür yetersizliği görülmedi. Toplam mortalite % 7.5 (4 vak'a) idi.

Anahtar Kelimeler: Carpentier-Edwards porcine biyoprotez, dayanıklılık

Long-Term Follow-up of Carpentier-Edwards Porcine Bioprosthesis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ünsal ERSOY, Ahmet HATİPOĞLU, Gökhan İPEK, A.Yüksel BOZER. Long-Term Follow-up of Carpentier-Edwards Porcine Bioprosthesis. Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(3): 158-162
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale