Normal Kişilerde Pulsed Doppler ve Renkli Akım ile Kapak Yetersizlikleri Sıklığı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1993; 21(3): 174-177

Normal Kişilerde Pulsed Doppler ve Renkli Akım ile Kapak Yetersizlikleri Sıklığı

Ömer KOZAN1, Mehmet ÖZKAN1, Ali Rıza KAZAZOĞLU1, Ahmet DİRİCAN1, Oral PEKTAŞ1
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü

Yaş ortalaması 41±13 yılı (15-71) olan, 68'i (% 39.8) kadın, 103'ü (% 60.2) erkek toplam 171 normal olgu çalışmaya alındı. 15-29 yaş grubunda 45, 30-39 yaş grubunda 42, 40-49 yaş grubunda 36, 50-59 yaş grubunda 24, 60 ve yukarı yaş grubunda 24 olgu vardı. Fizyolojik mitral yetersizliği, pulsed Doppler ile % 40.9, renkli akım ile % 43.3 (p>0.05); triküspid yetersizliği pulsed Doppler ile % 53.2, renkli akım ile % 54.9 (p>0.05); aort yetersizliği her iki yöntemle de % 4.7 (p>0.05) olarak bulundu. Olguların % 35.1 inde tek kapak, % 29.3 ünde çift kapak, % 7'sinde üç kapak % 0.5 inde dört kapakta fizyolojik yetersizlik vardı. Yetersizlikli kapak sayısı yaşlı olgularda daha fazlaydı. Türk toplumundan bir kesit olarak, normal olgularda fizyolojik yetersizlik prevalansının diğer toplumlardan anlamlı farklılık göstermediği, renkli Doppler uygulamanın daha kapsamlı ve daha az zaman alıcı olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi, epidemiyoloji, kapak yetersizlikleri

Age-related Prevalence of Valve Regurgitations by Pulsed Doppler Echocardiography and Color-flow Imaging Among Normal Subjects

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ömer KOZAN, Mehmet ÖZKAN, Ali Rıza KAZAZOĞLU, Ahmet DİRİCAN, Oral PEKTAŞ. Age-related Prevalence of Valve Regurgitations by Pulsed Doppler Echocardiography and Color-flow Imaging Among Normal Subjects. Turk Kardiyol Dern Ars. 1993; 21(3): 174-177
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale