Türk kardiyoloji dergilerinde yayımlanan çalışmalarda çokdeğişkenli lojistik regresyon analiz yönteminin değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(2): 129-134 | DOI: 10.5543/tkda.2012.01760

Türk kardiyoloji dergilerinde yayımlanan çalışmalarda çokdeğişkenli lojistik regresyon analiz yönteminin değerlendirilmesi

İbrahim Halil Tanboğa1, Mustafa Kurt2, Turgay Işık2, Ahmet Kaya2, Mehmet Ekinci2, Enbiya Aksakal3, Serdar Sevimli3, Murat Çaylı1
1Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Adana
2Erzurum Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Erzurum
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bölümü, Erzurum

AMAÇ
Türk kardiyoloji literatürünün önde gelen iki dergisinde yayımlanan çalışmalarda çokdeğişkenli lojistik regresyon analizinin (ÇDLRA) kullanımı ve sonuçlarının bildirilme kalitesinin değerlendirilmesi amaçlandı.

ÇALIŞMA PLANI
İki Türk kardiyoloji dergisinde (Anadolu Kardiyoloji Dergisi ve Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi) Ocak 2010 ile Ağustos 2011 tarihleri arasında yayımlanmış tüm makaleler gözden geçirildi. Makalelerde kullanılan ÇDLRA önceden tanımlanmış 10 ölçüte göre ayrıntılı analiz edildi.

BULGULAR
Toplam 212 makale tarandı. Bunların 33’ünde (%15.6) ÇDLRA kullanılmıştı. Bu makalelerin 29’unda (%87.9) ÇDLRA’nın temel raporlama öğesi olan odds oranı, %95 güven aralığı ve p değeri eksiksiz olarak verilmişti. Ancak, hiçbir makalede modelleme tipi, geçerlilik, uyum-iyiliği testleri, eşdoğrusallık (multicollinearity) testi ve etkileşim testleri ile ilgili bilgiye rastlanmadı. Toplam hasta sayısının ÇDLRA’ya alınan bağımsız değişken sayısına oranı, uyumluluk işlemi ve bağımsız değişkenin nasıl seçilip analize alındığı konusunda makalelerde ciddi raporlama eksiklikleri ve kullanım yanlışlıkları görüldü.

SONUÇ
Bulgularımız, Türk kardiyoloji literatüründe ÇDLRA’nın standart bir istatistiksel yöntem olarak kullanıldığını; ancak, raporlamada genel anlamda uygun olmayan ve ciddi eksiklikler olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyoloji, lojistik modeller, model, istatistik; çokdeğişkenli analiz; yayın/standart

Assessment of multivariate logistic regression analysis in articles published in Turkish cardiology journals

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
İbrahim Halil Tanboğa, Mustafa Kurt, Turgay Işık, Ahmet Kaya, Mehmet Ekinci, Enbiya Aksakal, Serdar Sevimli, Murat Çaylı. Assessment of multivariate logistic regression analysis in articles published in Turkish cardiology journals. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(2): 129-134

Sorumlu Yazar: İbrahim Halil Tanboğa, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale