Sessiz Miyokard İnfarktüsü Sonrasında Gelişen Bir Ventrikül Septum Rüptürü Olgusu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(7): 432-436

Sessiz Miyokard İnfarktüsü Sonrasında Gelişen Bir Ventrikül Septum Rüptürü Olgusu

Ozan KINAY1, B.Yıldırım SEYİTHANOĞLU1, Ahmet TAŞTAN1, Batuhan TAMCI1, Cem NAZLI1
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji ABD, İzmir

Ventrikül septum rüptürü (VSR), akut miyokard infarktüsünün (AMI) nadir görülen fatal bir komplikasyonudur. Bu yazıda, 70 yaşında, erkek bir VSR olgusu sunulmaktadır. Olgunun göğüs ağrısı anamnezi olmamakla birlikte koroner anjiyografide anterior miyokard enfarktüsü geçirmiş olduğuna dair çok kuvvetli bulgular elde edilmiştir. Sessiz miyokard iskemisinin, ağrı ile birlikte olan klinik formlar kadar dramatik komplikasyonlarla sonuçlanabileceği vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akut miyokard infarktüsü. interventriküler septum rüptürü, sessiz miyokard iskemisi

A Case of Ventricular Rupture due to Silent Myocardial Infarction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ozan KINAY, B.Yıldırım SEYİTHANOĞLU, Ahmet TAŞTAN, Batuhan TAMCI, Cem NAZLI. A Case of Ventricular Rupture due to Silent Myocardial Infarction. Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(7): 432-436
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale