Başarılı Elektriki Kardiyoversiyon Sonrası Erken Başlayan Atriyal Takiaritmilerin Öngörülmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2004; 32(4): 246-251

Başarılı Elektriki Kardiyoversiyon Sonrası Erken Başlayan Atriyal Takiaritmilerin Öngörülmesi

Ergün DEMİRALP1, Ata KIRILMAZ1, Fethi KILIÇASLAN2, Kürşad ERİNÇ3, Eralp ULUSOY1, Namık ÖZMEN1, Bekir Sıtkı CEBECİ1, Mehmet DİNÇTÜRK1
1Gülhane Military Medical Academy, Kadıkoy - İstanbul
2Military Hospital, Department of Cardiology, Dışkapı- Ankara
3Gülhane Military Medical Academy, Etlik- Ankara

GİRİŞ
Bu çalışma atriyal takiaritmilerin erken nüksü (ATEN) ile elektriki kardiyoversiyondan (DC/CVN) hemen sonraki atriyal aktivasyon arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla düzenlendi. Erken atriyal aktivasyon paterni ile zamanının ATEN`nü öngöreceği hipotezi test edildi. Metodlar: Çalışmada tesadüfi seçilmiş 123 hastada yapılan 123 DC/CVN işleminden sonra ilk 20 dakika içinde ATEN`nün öngörülmesinde klinik ve elektrokardiyografik değişkenleri inceledik. Başarılı elektriki kardiyoversiyon süresince devamlı alınan EKG kayıtları üzerinden en az 35 atriyal atım olmak üzere atriyal aktivite tipi (sinus, atriyal erken vuru, füzyon veya kavşak atımı) ve PP aralıkları değerlendirildi.
SONUÇLAR
ATEN izlenmeyen 101 hasta (ortalama yaş 66±13 yıl) nükssüz grubu’nu oluştururken, nüks grubu’nda ise (n=22) (ortalama yaş 69±11 yıl) başarılı DC/CVN sonrası 20 dakika içinde ATEN izlendi. Nüks grubunda atriyal aritmi 118±280 sn içinde (3 sn-20 dakika) nüks etti. Kullanılan antiaritmikler ve diğer ilaçlar yönünden gruplar arasında fark yoktu. Nüks grubunda hipertansiyon sıklığı anlamlı olarak fazlaydı. Çalışmada yüksek pPP50 % değeri, artmış PAC/total atım oranı ve minimum PP intervali ATEN’nü öngörmekteydi.
SONUÇ
Hipertansiyon hikayesi DC/CVN sonrası ilk 20 dakika içinde ATEN’in öngörülmesinde tek klinik belirleyici olarak saptandı. Yüzey EKG’sinden ölçülen “coupling” aralığı kısa sık erken atriyal aktivitenin varlığı, ATEN’ün önlenmesinde hızlı müdahaleden fayda görecek bir grubu ortaya çıkarabilir. Bu grup hastalarda ATEN’ün önlenmesinde CVN esnasında erken atriyal aktivitenin baskılanması hedef alınabilir.

Anahtar Kelimeler: Atriyal aritmi, erken rekürens, DC kardiyoversiyon

Prediction of Early Reinitiation of Atrial Tachyarrythmias Shortly After Successful Electrical Cardioversion

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ergün DEMİRALP, Ata KIRILMAZ, Fethi KILIÇASLAN, Kürşad ERİNÇ, Eralp ULUSOY, Namık ÖZMEN, Bekir Sıtkı CEBECİ, Mehmet DİNÇTÜRK. Prediction of Early Reinitiation of Atrial Tachyarrythmias Shortly After Successful Electrical Cardioversion. Turk Kardiyol Dern Ars. 2004; 32(4): 246-251
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale