TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 32 (4)
Cilt: 32  Sayı: 4 - Haziran 2004
DERLEME
1.
Cerrahi Mitral Kommissürotomi Sonrası Restenoz Gelişen Hastalarda Mitral Balon Valvüloplastinin Etkinliği
Efficacy of Mitral Balloon Valvuloplasty for Mitral Restenosis After Surgical Commissurotomy
Ümit GÜRAY, Ayça BOYACI, Yeşim GÜRAY, Birhan YILMAZ, Hatice ŞAŞMAZ, Şule KORKMAZ
Sayfalar 203 - 207

2.
Kalp Transplantasyonu Sonrasındaki Neoplastik Hastalıklar: Klinik Deneyim ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Neoplastic Diseases After Heart Transplantation: Clinical Experience and Review of the Literature
Tahir YAĞDI, Op.Çağatay ENGİN, Sanem NALBANTGİL, Deniz NART, Ahmet HAMULU, İsa DURMAZ, Mustafa ÖZBARAN
Sayfalar 208 - 214

3.
Bir Grup Türk Erkek ve Kadınında Apolipoprotein A-II Pilot Çalışması: Düzeyler ve Koroner Kalp Hastalığı,Metabolik Sendrom, Diyabet Riski İlişkileri
Apolipoprotein A-II Levels and Risk of Coronary Disease, Metabolic Syndrome and Diabetes in a Group of Turkish Adults: A Pilot Study
Gülay HERGENÇ, Altan ONAT, Vedat SANSOY, Serdar TÜRKMEN, İbrahim SARI, Bülent UZUNLAR, Hüseyin UYAREL
Sayfalar 215 - 222

4.
Hipertansif ve Diyabetik Hastalarda Atriyoventriküler Düzlem Yerdeğişimi ve Konvansiyonel Metodlarla Sol Ventrikül Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Assessment of Left Ventricular Functions by Atrioventricular Plane Displacement and Conventional Methods in Patients with Hypertension and Diabetes Mellitus
Y.Dursun DURSUNOĞLU, Y.Harun EVRENGÜL, Bülent POLAT, Halil TANRIVERDİ, Asuman KAFTAN, Mustafa KILIÇ
Sayfalar 223 - 231

5.
Kalp Yetersizliğinde Kalp Hızı Değişkenliği Parametreleri ile QT Sürelerinin İlişkisi
Correlation Between Heart Rate Variability Indices and QT Durations in Heart Failure
Fatih TEKİNER, Kani GEMİCİ, Davran ÇİÇEK, Erkan EKİCİBAŞI, Murat FAZLIOĞLU, Jale CORDAN
Sayfalar 232 - 238

6.
Metoprolol Tedavisinin Sinüs Ritimli Hafif-Orta Mitral Darlıklı Hastalarda Transözofajiyal Ekokardiyografi ile Elde Edilen Pulmoner Venöz Akım Paternleri Üzerine Etkisi
Effect of Metoprolol Treatment on Pulmonary Venous Flow Pattern Studied by Transesophageal Pulsed Doppler Echocardiography in Mild to Moderate Mitral Stenosis in Sinus Rhythm
Mustafa AYDIN, Ali ÖZEREN, Mehmet BiLGE, Mustafa DEMİRKIRAN, Fatih CAM, Aydın Dursun, Mehmet Ali ELBEY, Tolga ONUK
Sayfalar 239 - 245

7.
Başarılı Elektriki Kardiyoversiyon Sonrası Erken Başlayan Atriyal Takiaritmilerin Öngörülmesi
Prediction of Early Reinitiation of Atrial Tachyarrythmias Shortly After Successful Electrical Cardioversion
Ergün DEMİRALP, Ata KIRILMAZ, Fethi KILIÇASLAN, Kürşad ERİNÇ, Eralp ULUSOY, Namık ÖZMEN, Bekir Sıtkı CEBECİ, Mehmet DİNÇTÜRK
Sayfalar 246 - 251

8.
Akut Miyokard İnfarktüsü Seyrinde Atriyal Fibrilasyon Gelişen Olgularda Kalp Hızı Değişkenliği
Heart Rate Variability in Patients Developing Atrial Fibrillation in the Course of Acute Myocardial Infarction
Erdem DİKER, Y.Dilek ÇİÇEK, Alper CANBAY, Deniz ŞAHİN, Sinan AYDOĞDU
Sayfalar 252 - 257

9.
Koroner Baypas Sonrası Sol İç Meme Arter Grefti ve Akciğer Damarları Arasında Fistül Oluşumu
Fistula Between Left Internal Mammary Artery Graft and Pulmonary Vasculature After Coronary Bypass Grafting
Y.Ramazan TOPSAKAL, Mustafa GÜR, Naci EMİROĞULLARI, Namık Kemal ERYOL, Ali ERGİN
Sayfalar 258 - 261

10.
5-Florourasil Tedavisine Bağlı Akut Geçici Diyastolik Disfonksiyonu: Olgu Bildirisi
Acute Transient Diastolic Dysfunction Induced by 5-Fluorouracil Treatment: A Case Report
Ceyhun CEYHAN, Nezih MEYDAN, Tarkan TEKTEN, Alper O.ONBAŞILI, Sabri BARUTCA, Banu ÖZTÜRK
Sayfalar 262 - 265

11.
Erişkin Yaş Grubundaki Cor Triatriatum Sinistrum ve Cerrahi Tedavisi
Adult Cor Triatriatum Sinistrum and its Surgical Treatment
Denyan MANSUROĞLU, Suat Nail ÖMEROĞLU, Berk ÖKAYNAK, Akın İZGİ, Kaan KIRALİ, Gökhan İPEK, Mehmet BALKANAY, Cevat YAKUT
Sayfalar 266 - 270

12.
2003 Yılı Üst Düzey Kardiyoloji Makalelerimizle İlgili Eksikliklerin Duyurulması
Altan Onat
Sayfa 271
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale