ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
pdf
Farklı Damar Morfolojisine Bağlı Bilgisayarlı Tomografi Kaynaklı Fraksiyonel Akım Rezervi Varyasyonları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(6): 419-423 | DOI: 10.5543/tkda.2023.60930

Farklı Damar Morfolojisine Bağlı Bilgisayarlı Tomografi Kaynaklı Fraksiyonel Akım Rezervi Varyasyonları

Toshimitsu Tsugu1, Kaoru Tanaka1, Yuji Nagatomo2, Michel De Maeseneer1, Johan De Mey1
1Radyoloji Bölümü, Universitair Ziekenhuis Brussel, Brüksel, Belçika
2Ulusal Savunma Tıp Fakültesi Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Tokorozawa, Japonya

Koroner arter hastalığı şüphesi ile bilgisayarlı tomografi kaynaklı fraksiyonel akım rezervi analizi yapılan toplam 1492 ayakta hasta incelendi. Lümen çapı veya hacmi gibi damar morfolojisinin bilgisayarlı tomografi kaynaklı fraksiyonel akım rezervi üzerindeki etkilerini araştırmak için, bilgisayarlı tomografi kaynaklı fraksiyonel akım rezervi damar hemodinamisini etkileyen hemen hemen aynı veya eşik altı değerler karşılaştırılmıştır. Olgu 1 ve Olgu 2, sağ koroner arterde hemen hemen aynı damar uzunluğuna (135,0 mm'ye karşı 133,6 mm), düşük atenüasyon plak hacmine (0 mm3'e karşı 0 mm3), orta seviye atenüasyon plak hacmine (12,5 mm3'e karşı 35,5 mm3) ve kalsifiye plak hacmine (4,7 mm3’e karşı 0 mm3) sahipti. Ancak iki olgu arasında lümen hacmi (877,8 mm3'e karşı 2443,7 mm3) ve distal bilgisayarlı tomografi kaynaklı fraksiyonel akım rezervi (0,79’a karşı 0,96) arasında belirgin şekilde fark vardı. Bilgisayarlı tomografi kaynaklı fraksiyonel akım rezervi, yalnızca damar uzunluğuna veya plak özelliklerine değil, aynı zamanda lümen hacmine veya damar morfolojisine de bağlıdır.

Anahtar Kelimeler: FFR, FFRCT, lümen hacmi, plak, damar uzunluğu

Variation of Computed Tomography-Derived Fractional Flow Reserve Related to Different Vessel Morphology

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Toshimitsu Tsugu, Kaoru Tanaka, Yuji Nagatomo, Michel De Maeseneer, Johan De Mey. Variation of Computed Tomography-Derived Fractional Flow Reserve Related to Different Vessel Morphology. Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(6): 419-423

Sorumlu Yazar: Toshimitsu Tsugu, Belgium
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi