Sol üst lob parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisine bağlı pulmoner hipertansiyon [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(8): 717-717 | DOI: 10.5543/tkda.2016.59845

Sol üst lob parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisine bağlı pulmoner hipertansiyon

Semi Öztürk1, Muhsin Kalyoncuoğlu1, Gündüz Durmuş1, Adem Topçu2, Mehmet Can1
1Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği
2Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Radyoloji Kliniği

Anahtar Kelimeler: Pulmoner hipertansiyon, pulmoner ven, ekokardiyografi.

Pulmonary hypertension due to left upper lobe partial anomalous pulmonary venous return

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Semi Öztürk, Muhsin Kalyoncuoğlu, Gündüz Durmuş, Adem Topçu, Mehmet Can. Pulmonary hypertension due to left upper lobe partial anomalous pulmonary venous return. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(8): 717-717

Sorumlu Yazar: Semi Öztürk, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale