Editöre Mektup: Kardiyak resenkronizasyon tedavisinde yerinden oynayan koroner sinüs elektrodunun stent ile sabitlenmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(8): 598-600

Editöre Mektup: Kardiyak resenkronizasyon tedavisinde yerinden oynayan koroner sinüs elektrodunun stent ile sabitlenmesi

Cengizhan Türkoğlu, Farid Aliyev
İstanbul Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji ABD, Pacemaker Ve Elektrofizyoloji Birimi, İstanbul, Türkiye

Derginizda yayinlanmış olan "Kardiyak resenkronizasyon tedavisinde yerinden oynayan koroner sinüs elektrodunun stent ile sabitlenmesi" başlıklı olgu sunumuna dair editöre mektup.

Anahtar Kelimeler: Kardiak resenkronizasyon, sol ventriküler lead, stentleme.

Letter To The Editor: Stabilization of a dislocated coronary sinus electrode by coronary stenting during resynchronization therapy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Cengizhan Türkoğlu, Farid Aliyev. Letter To The Editor: Stabilization of a dislocated coronary sinus electrode by coronary stenting during resynchronization therapy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(8): 598-600

Sorumlu Yazar: Farid Aliyev, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale