Multiveziküler kardiyak kist hidatik [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(6): 391-391

Multiveziküler kardiyak kist hidatik

İbrahim Özdoğru1, Ertuğrul Mavili2, Ali Doğan1, Mehmet Güngör Kaya1
1Erciyes Üniversitesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi, Radyodiagnostik Ana Bilim Dalı, Kayseri

İki boyutlu ekokardiyografi ve manyetik rezonans görüntüleme ile tanı konan, sağ kalp boşluklarına yerleşen, 54 x 66 mm boyutlarında multiveziküler kardiyak kist hidatik ile başvuran 76 yaşında bir erkek hastayı sunuyoruz. Bu vaka az miktarda sıvı ve bolca skoleks içeren katı kitle imajına sahip multiveziküler kardiyak kist hidatik ile kardiyak tümörlerin özellikle anjiyosarkomanın ayırıcı tanısında manyetik rezonans görüntülemenin önemini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak kist hidatik, ekokardiyografi, manyetik rezonans görüntüleme

Multivesicular cardiac hydatid cyst

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
İbrahim Özdoğru, Ertuğrul Mavili, Ali Doğan, Mehmet Güngör Kaya. Multivesicular cardiac hydatid cyst. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(6): 391-391

Sorumlu Yazar: İbrahim Özdoğru, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale