Erişkin hastalarda perkütan yolla atriyal septal defekt kapatılmasının sağ ve sol ventrikülün yeniden şekillenmesi üzerine etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(3): 250-258 | DOI: 10.5543/tkda.2015.57106

Erişkin hastalarda perkütan yolla atriyal septal defekt kapatılmasının sağ ve sol ventrikülün yeniden şekillenmesi üzerine etkisi

Kevser Gülcihan Balcı1, Mustafa Mücahit Balcı1, Muhammed Murat Aksoy3, Samet Yılmaz1, Mehmet Aytürk4, Mehmet Doğan2, Ekrem Yeter2, Ramazan Akdemir3
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
3Sakarya Üniversitesi, Kardiyoloji Bölümü, Sakarya, Türkiye
4Keçiören Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

AMAÇ
Bu çalışmada, atriyal septal defekti (ASD) olan erişkin hastalarda perkütan yolla ASD kapatma işlemi sonrası sağ ve sol ventrikülün (RV, LV) erken dönem yeniden şekillenme süreci değerlendirildi.

YÖNTEMLER
Bu çalışmaya başarılı transkateter kapatma uygulanan sekundum ASD’li 19 hasta alındı (40.0±13.51 yaş). Triküspit kapak anüler plan sistolik hareketi (TAPSE), mitral kapak anüler plan sistolik hareketi (MAPSE) ve doku Doppler ile yapılan RV ve LV miyokart performans indeksi (MPI) ölçümlerini içeren rutin ekokordiyografik ölçümler yapıldı. Ekokardiyografik ölçümler kateter yoluyla ASD kapatılmasından önce, kapatma sonrası 1. gün, 1. ay ve 3. ayda yapıldı.

BULGULAR
LV diyastol sonu çapı arttı (37±4 mm ve 44±5 mm, p<0.001) ve RV diyastol sonu çapı azaldı (40±4 mm ve 32±5 mm, p<0.001). ASD kapatılmasına RV ve LV ventrikül farklı adaptasyon mekanizmalarıyla yanıt verdi. MAPSE arttı (1.87±0.22 mm ve 2.01±0.23 cm, p<0.001) ve doku Doppler LVMPI düzelme gösterirken (0.44±0.04 ve 0.36±0.03, p<0.001), doku Doppler RVMPI 1. aya kadar bozulma gösterdi (0.25±0.02 ve 0.31±0.03, p<0.001) ve bu durum 3. ayda düzeldi (0.31±0.03 ve 0.27±0.02, p<0.001). TAPSE değerlerinde ise anlamlı bir değişim saptanmadı (2.49±0.46 cm ve 2.51±0.32 cm, p=0.078).

SONUÇ
Amplatzer septal oklüder cihazı ile yapılan ASD kapatma işlemi RV’nin büzülmesine ve LV’nin genişlemesine neden olmuştur. Erken dönemde, LV fonksiyonları düzelirken RV fonksiyonlarının geçici olarak bozulmasının olası nedeni olarak RV’nin fonksiyonel ve yapısal farklılığı düşünülmüştür

Anahtar Kelimeler: Atrial septal defekt, ekokardiyografi; sol ventrikül; sağ ventrikül; ventriküler yeniden şekillenme

Remodeling process in right and left ventricle after percutaneous atrial septal defect closure in adult patients

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Kevser Gülcihan Balcı, Mustafa Mücahit Balcı, Muhammed Murat Aksoy, Samet Yılmaz, Mehmet Aytürk, Mehmet Doğan, Ekrem Yeter, Ramazan Akdemir. Remodeling process in right and left ventricle after percutaneous atrial septal defect closure in adult patients. Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(3): 250-258

Sorumlu Yazar: Mustafa Mücahit Balcı, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale