Postperikardiotomi ve Diğer Akut Perikarditlerin Tedavisinde Colchicine [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1993; 21(3): 165-168

Postperikardiotomi ve Diğer Akut Perikarditlerin Tedavisinde Colchicine

Hüsniye YÜKSEL1, Gülgün GÖKTUNA1, Ahmet SERT1, Sinan ÜNER1, Cem DEMİROĞLU1
İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü, Haseki, İstanbul

Colchcine akut gut artritinin tedavisinde kullanılan antienflamatuar bir ilaçtır. Kollajen sentezi ve sekresyonunu inhibe ettiği, kollajenaz aktivitesini artırdığı için enflamasyon ve fibroziste seyreden hastalıkların tedavisinde tavsiye edilmektedir. Biz de akut idiyopatik perikarditlerde tedavi değerini saptamak amacıyla nonsteroidal antienflamatuar tedaviye yanıt vermeyen 15 hastada (9 erkek, 6 kadın, yaş aralığı 23-60 yıl, ortalama yaş 44) colchicine kullandık. Perikardit 10 hastada postperikardiyotomi sendromu, 2 hastada Dressler, 2 hastad idiyopatik, bir hastada Tbc perikarditi idi. Birinci gün yükleme dozu şeklinde 3 mg/gün, 2 gün 2 mg/gün ve 3. günden itibaren 1 mg/gün idame dozunda 8 hafta süreyle verildi. Tbc perikarditi dışında tüm olgularda olumlu sonuç alındı. Güçlü antienflamatuar etkisi nedeniyle akut idiyopatik veya immunolojik mekanizmanın rol oynadığı perikarditlerin tedavisinde ilk seçilecek ilaç olduğu yargısına varılmakla birlikte, nonsteroidal antienflamatuar ajanlarla yapılacak kontrollü çalışmalarla doğrulanması gerektiği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Postperikardiotomi sendromu, perikardit, colchicine

Colchicine in the Treatment of Postpericardiotomy and Other Acute Pericarditis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hüsniye YÜKSEL, Gülgün GÖKTUNA, Ahmet SERT, Sinan ÜNER, Cem DEMİROĞLU. Colchicine in the Treatment of Postpericardiotomy and Other Acute Pericarditis. Turk Kardiyol Dern Ars. 1993; 21(3): 165-168
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale