Kronik Atrial Fibrilasyonlu Digitalize Hastada Diltiazem'in Kalp Performansına Etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(2): 100-102

Kronik Atrial Fibrilasyonlu Digitalize Hastada Diltiazem'in Kalp Performansına Etkisi

Mahmut KARAKUZU1, Hale AKBAYLAR1, Sema GÜNERİ1, A.Mithat ÖZER1
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Kliniği, İnciraltı, İzmir

Kronik atrial fibrilasyonlu ve günde 0.25 mg dozda düzenli olarak digoksin alan 15 hastada, 10 gün süreyle 180 mg (3x60mg) diltiazem verilmesinin kalp hızı, kan basıncı ve efor süresine etkisi treadmill efortesti ile araştırıldı. Diltiazem istirahat, submaksimal ve maksimal efor dönemi ve efor sonrası üçüncü dakikada kalp hızını anlamlı olarak azalttı (p<0.01). Kan basıncı üzerine ise bir etkisi olmadı. Toplam efor süresi diltiazem tedavisinden sonra yaklaşık %30 artış gösterdi. Kronik atrial fibrilasyonlu ve digoksin kullanan hastalara günde 180 mg diltiazem eklenmesinin hastanın efor kapasitesini olumlu yönde etkilediği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Atrial fibrilasyon, diltiazem, treadmill efor testi

Cardiac Performance After Diltiazem in Digitalized Patients with Atrial Fibrillation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mahmut KARAKUZU, Hale AKBAYLAR, Sema GÜNERİ, A.Mithat ÖZER. Cardiac Performance After Diltiazem in Digitalized Patients with Atrial Fibrillation. Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(2): 100-102
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale