Olağan dışı bir kalp pili uyarı artefaktı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(7): 616-618 | DOI: 10.5543/tkda.2018.52386

Olağan dışı bir kalp pili uyarı artefaktı

Amjad Abualsuod, Hakan Paydak, Naga Venkata Pothineni
Kardiyovasküler Tıp Anabilim Dalı, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Arkansas Üniversitesi Tıp Bilimleri, Little Rock, Arkansas, ABD

İmplante edilebilir elektronik kardiyak cihazlar (İEEKC’ler) güncel uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu cihazların elektrokardiyografik paternlerini analiz etmek ve artefaktlar hakkında bilgi sahibi olmak, uygun CIED yönetimi için kritik önemdedir. Otuz iki yaşındaki kadın hasta rutin takip ziyareti için cihaz kliniğine başvurdu. Sinüs düğümü disfonksiyonu için 12 yıl önce kendisine çift odacıklı bir kalp pili takılmıştı. İlk çekilen 12 derivasyonlu elektrokardiyogramında (EKG), çoklu, hızlı kalp pili uyarı artefaktlarının döngüsel paterni kaygı nedeni olmuştu. Cihazın incelenmesi genelde kalp pili fonksiyonunun normal olduğunu gösterdi. EKG makinesini kalp pili uyarılarına kapatma artefaktı ortadan kaldıramadı. Hastanın tıbbi öyküsü incelendiğinde, önceden doğuştan santral hipoventilasyon sendromu ve pulmoner hipertansiyon tanısı aldığı ve bu nedenle diyafragma pili takıldığı tespit edildi. Diyafragma pilinin incelenmesi programlanan parametrelerin EKG’de belirtilen artefaktın sıklığı ile ilişkili olduğunu ortaya koydu. Kalp pili çalışırken yeterli eşikte tek bir uyarı artefaktı miyokardı etkileyebilir. Bununla birlikte, diyafram pilinin uyarı hızını yakalamak, eşiğin üstünde birden fazla uyarı dizisinin varlığını gerektirir. Bu nedenle, İEEKC’leri potansiyel olarak engelleyebilecek çeşitli elektrikli cihazların pacing konfigürasyonlarının anlaşılması uygun hasta yönetimi için kritik önem taşır.

Anahtar Kelimeler: Artefakt, elektrokardiyogram; kalp pili.

An unusual pacing artifact

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Amjad Abualsuod, Hakan Paydak, Naga Venkata Pothineni. An unusual pacing artifact. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(7): 616-618

Sorumlu Yazar: Amjad Abualsuod, United States
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale