Çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğanda kopan umbilikal ven kateterinin perkütan çıkarılması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(8): 700-702 | DOI: 10.5543/tkda.2016.49376

Çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğanda kopan umbilikal ven kateterinin perkütan çıkarılması

Atalay Demirel, Gulsah Guven, Fusun Okan, Arda Saygılı
Acıbadem Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Gebeliğin 28. haftasında 1250 gram doğmuş olan bebeğin umbilikal ven kateteri (UVK) koparak sağ atriyuma ilerlemiştir. Kateterin 7 cm’lik parçasının inferiyor vena kavadan sağ atriyuma ilerlediği saptandı. Floroskopi altında kobra kateter ve snare tel kullanarak perkütan kardiyak kateterizasyon ile kateter komplikasyonsuz çıkarıldı. Umbilikal ven kateterin kopması ve embolizasyonu nadir fakat ciddi bir komplikasyondur. Bu yazıda, çok düşük doğum ağırlıklı yenidoğanda kopmuş ve embolize olmuş kateterin perkütan endovasküler yolla başarılı şekilde çıkarılması sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Perkütan kardiyak kateterizasyon, preterm bebek, umbilical ven kateteri.

Successful percutaneous removal of broken umbilical vein catheter in a very low-birth-weight preterm infant

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Atalay Demirel, Gulsah Guven, Fusun Okan, Arda Saygılı. Successful percutaneous removal of broken umbilical vein catheter in a very low-birth-weight preterm infant. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(8): 700-702

Sorumlu Yazar: Atalay Demirel, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale