Kalp Yetersizliğinin Cerrahi Tedavisinde Yeni Bir Alternatif: Parsiyel Sol Ventrikülektomi (Batista Ameliyatı) [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(7): 393-400

Kalp Yetersizliğinin Cerrahi Tedavisinde Yeni Bir Alternatif: Parsiyel Sol Ventrikülektomi (Batista Ameliyatı)

Oğuz TAŞDEMİR1, Süha KÜÇÜKAKSU1, Kerem VURAL1, Haldun KARAGÖZ1, Kemal BAYAZIT1
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, Ankara

Son dönem kalp yetersizliklerinin cerrahi tedavisinde yeni bir alternatif metod olarak Dr. Randos Batista tarafından tanımlanan "parsiyel sol ventrikülektomi" işlemine ait Türkiye'nin ilk klinik olgularından biri takdim edilmektedir. İdiyopatik dilate kardiyomiyopatili 54 yaşındaki erkek hasta NYHA klas IV'te idi. Preoperatif olarak sol ventrikül end-diyastolik volümü 530 mL, end-diyastolik çap 10.5 cm ve MUGA ile ölçülen ejeksiyon fraksiyonu % 11 idi. Kardiyopulmoner bypass altında çarpan kalpte sol ventrikül lateral duvarı ile mitral lifletler rezekte edilerek, primer onarıldı. Postoperatif 1. haftanın sonunda, klinik ve hemodinamik verilerde önemli düzelmeler saptandı. Postoperatif 8. günde hastaneden taburcu edilen hasta halen 2. ayında hayattadır.

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, parsiyel sol ventrikülektomi

An Alternative New Method in Surgical Treatment of Heart Failure: Partial Left Ventriculectomy (Batista operation):

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Oğuz TAŞDEMİR, Süha KÜÇÜKAKSU, Kerem VURAL, Haldun KARAGÖZ, Kemal BAYAZIT. An Alternative New Method in Surgical Treatment of Heart Failure: Partial Left Ventriculectomy (Batista operation):. Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(7): 393-400
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale