Kardiyak resenkronizasyon tedavisinde yerinden oynayan koroner sinüs elektrodunun stent ile sabitlenmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(5): 341-344

Kardiyak resenkronizasyon tedavisinde yerinden oynayan koroner sinüs elektrodunun stent ile sabitlenmesi

Mehmet Bostan1, Ahmet Duran Demir2
1Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Rize
2Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

Kardiyak resenkronizasyon tedavisi (KRT), ilaç tedavisine dirençli, intra ve/veya interventriküler iletim gecikmesi olan kalp yetersizliği (KY) olgularında yaşam kalitesini artıran ve mortaliteyi azaltan etkili bir tedavi yöntemidir. Bu işlemde sol ventrikül, koroner sinüs elektrodu tarafından uyarılır. Bu tekniğin en önemli sorunu, koroner sinüs elektrodunun tam yerleştirilmesi ve yer değiştirmesinin önlenmesidir. NYHA (New York Heart Association) sınıf 3-4 kronik KY ve sol dal bloku olan 66 yaşında erkek hastaya KRT takılmasına karar verildi. Posterolateral koroner sinüse yerleştirilen elektrodun iki kez yerinden çıkması nedeniyle, elektrot orta kardiyak vene yerleştirildi ve koroner stent ile sabitlendi. Hastanın altı aylık kontrolünde elektrodun yerinde olduğu, ölçüm parametrelerinde sorun olmadığı izlendi.

Anahtar Kelimeler: Elektrot yerleştirme, kalp yetersizliği/tedavi, kalp pili, yapay; protez başarısızlığı; protez yerleştirme; stent.

Stabilization of a dislocated coronary sinus electrode by coronary stenting during resynchronization therapy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Bostan, Ahmet Duran Demir. Stabilization of a dislocated coronary sinus electrode by coronary stenting during resynchronization therapy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(5): 341-344

Sorumlu Yazar: Mehmet Bostan, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale