Kalsifik konstriktif perikardit [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(6): 392-392

Kalsifik konstriktif perikardit

Sema Yıldız1, Ali Yıldız2
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa
2Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa

Sol yan telekardiyogramında belirgin kalsifik konstriktif perikarditi olan 53 yaşında bayan hasta görüntülü olgu olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kalsifikasyon, konstriktif perikardit, LV doluşu

Calcific constrictive pericarditis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Sema Yıldız, Ali Yıldız. Calcific constrictive pericarditis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(6): 392-392

Sorumlu Yazar: Ali Yıldız, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale