Çeşitli biyoprotez kapaklarla yapılan subklaviyan yoluyla aort kapak yerleştirme: Tek merkez deneyimi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(7): 582-589 | DOI: 10.5543/tkda.2016.45774

Çeşitli biyoprotez kapaklarla yapılan subklaviyan yoluyla aort kapak yerleştirme: Tek merkez deneyimi

Hacı Ahmet Kasapkara1, Abdullah Nabi Aslan2, Hüseyin Ayhan1, Serdal Baştuğ2, Hakan Süygün1, Telat Keleş1, Tahir Durmaz1, Engin Bozkurt1
1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,kardiyoloji Bölümü,ankara

AMAÇ
Transkatater aort kapak yerleştirme (TAKY) yüksek riskli ve ameliyat edilemeyen ciddi aort darlığı (AD) bulunan hastalarda cerrahiye seçenek bir tedavi şekli olarak kabul görmüştür. Günümüzde femoral yol en çok tercih edilen giriş yeri olsa da ciddi iliyofemoral arter hastalığı olanlarda diğer damar giriş yerlerini kullanmak gerekebilir. Bu yazıda, çeşitli kapak sistemleri kullanılarak yapılan subklaviyan yoluyla TAKY deneyimimizi paylaşmak istedik.

YÖNTEMLER
Haziran 2011 ve Mayıs 2016 tarihleri arasında TAKY yapılan 273 hasta arasından, yüksek cerrahi riske sahip 10 hastaya (ortalama yaş: 68.3±7.6 yıl, 6 erkek) iliyofemoral arter hastalığı olduğu için femoral yoldan aort kapak yerleştirme yapılamadı. Bu hastaların dokuzuna sol subklaviyan arteri (SKA) yolu ile birine ise sağ SKA yolu ile genel anestezi altında TAKY yapıldı. Tüm hastalarda cerrahi açma ve kapama tekniklerinden yararlanıldı. Sekiz hastaya balonla genişleyebilen Edwards Sapien XT (bir 23 mm, altı 26 mm ve bir 29 mm), 1 hastaya Sapien 3 (26 mm), 1 hastaya da kendiliğinden genişleyebilen Lotus (27 mm) kapak takıldı.

BULGULAR
İşlem başarı oranı %90 idi. Ortalama aort basınç farkı 47.4 mmHg’dan 10.6 mmHg’ya geriledi. Bir hastada aort kapağın ventriküle embolizasyonu nedeniyle acil cerrahi aort kapak yerleştirme gerekti. Bir hastada sağ subklaviyan arterinde pıhtı oluşumu saptandı ve pıhtı medikal tedavi ile çözüldü. Hiçbir hastada ölüm gözlenmedi.

SONUÇ
Subklaviyan yaklaşımı TAKY’de güvenilir ve uygulanabilir bir yoldur. Çok yönlü görüntüleme tekniklerinden faydalanma yanında uygun hasta ve kapak seçimi başarılı ve komplikasyonsuz bir işlem için kritik öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler hastalıklar, kalp kateterizasyonu, Lotus, Sapien 3; Sapien XT; transkatater aort kapak yerleştirme.

Trans-subclavian aortic valve replacement with various bioprosthetic valves: Single-center experience

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hacı Ahmet Kasapkara, Abdullah Nabi Aslan, Hüseyin Ayhan, Serdal Baştuğ, Hakan Süygün, Telat Keleş, Tahir Durmaz, Engin Bozkurt. Trans-subclavian aortic valve replacement with various bioprosthetic valves: Single-center experience. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(7): 582-589

Sorumlu Yazar: Abdullah Nabi Aslan, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale