Sağ ve sirkumfleks koroner arterler arasında miyokart iskemisine neden olan koroner devamlılık [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 576-578 | DOI: 10.5543/tkda.2011.01575

Sağ ve sirkumfleks koroner arterler arasında miyokart iskemisine neden olan koroner devamlılık

Taner Ulus, Bulent Gorenek, Huseyin Ugur Yazici, Hande Ozduman
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Eskişehir

Koroner bağlantı, koroner arterleri normal olan hastalarda iki yönlü akım olarak tanımlanır. Bu bağlantıların, tıkayıcı koroner arter hastalığına karşı miyokardı koruyucu rol oynayabileceği ileri sürülmüşse de, bu durumun fonksiyonel önemi bilinmemektedir. Bu yazıda, tipik göğüs ağrısı ile başvuran 53 yaşında bir kadın hasta sunuldu. Egzersiz miyokart perfüzyon sintigrafisinde, inferiyor ve inferoseptal duvarların tabanlarını tutan perfüzyon defektleri saptandı. Koroner anjiyografide, sağ koroner arter ile sirkumfleks arter arasında koroner bağlantı görüldü. Medikal tedaviye başlanmasından sonra hastanın yakınması düzeldi ve bir yıllık takibi sırasında başka yakınma görülmedi. Koroner bağlantının miyokart iskemisine neden olduğu bir olgu literatürde ilk kez bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Göğüs ağrısı/etyoloji, koroner anjiyografi, koroner damar anomalisi, miyokart iskemisi/etyoloji

Intercoronary continuity between the right and circumflex coronary arteries causing myocardial ischemia

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Taner Ulus, Bulent Gorenek, Huseyin Ugur Yazici, Hande Ozduman. Intercoronary continuity between the right and circumflex coronary arteries causing myocardial ischemia. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 576-578

Sorumlu Yazar: Taner Ulus, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale