Tek yaprakçıklı mitral kapak [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(1): 80-82 | DOI: 10.5543/tkda.2014.44380

Tek yaprakçıklı mitral kapak

Tahir Bezgin1, Ali Elveran1, Ali Karagöz1, Yiğit Canga2, Fatih Yılmaz1
1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastensi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi; Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Mitral kapağın doğumsal bozuklukları nadirdir. Bunlardan doğumsal mitral darlığı, atrezisi, aksesuvar kapak dokusu ve kleft mitral kapak daha sıktır. Tek yaprakçıklı mitral kapak (kısmi veya tam yaprakçık agenezisi/hipoplazisi) olguları ile ilgili bildiriler çok az olup ve bir kaç olgu ile sınırlıdır. Bu yazıda, hafif eforla nefes darlığı ve göğüste huzursuzluk şikayetleri ile polikliniğimize başvuran 45 yaşında hiç doğum yapmamış bir kadın hasta sunuldu. Transtorasik ekokardiyografide sol ventrikül çıkış yolunda ciddi obstrüksiyona sebep olan tek yaprakçıklı mitral kapak tespit edildi. Tanı iki boyutlu ve üç boyutlu transözofajiyal ekokardiyografi ile doğrulandı. Obstrüksiyonu ve semptomları hafifletmek için meteprolol başlandı.

Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi, üç-boyutlu, kalp defekti, doğuştan/ ultrasonografi; mitral kapak/anomali; tek yaprakçıklı mitral kapak.

Mitral valve with a single leaflet

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Tahir Bezgin, Ali Elveran, Ali Karagöz, Yiğit Canga, Fatih Yılmaz. Mitral valve with a single leaflet. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(1): 80-82

Sorumlu Yazar: Tahir Bezgin, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale