Dislipidemi kılavuzuna uyumun, bilgi ve hasta algı düzeylerinin gerçek yaşamda saptanması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(7): 599-608 | DOI: 10.5543/tkda.2019.39293

Dislipidemi kılavuzuna uyumun, bilgi ve hasta algı düzeylerinin gerçek yaşamda saptanması

Volkan Doğan1, Özcan Başaran1, Bülent Özlek1, Oğuzhan Çelik1, Eda Özlek1, Cem Çil1, Ibrahim Halil Özdemir2, Ibrahim Rencüzoğulları3, Fatma Özpamuk Karadeniz4, Lütfü Bekar5, Mujdat Aktas6, Mubariz Murat Resulzade7, Macit Kalçık5, Gökhan Aksan8, Göksel Çinier9, Kadriye Halli Akay10, Kadir Ugur Mert11, Murat Biteker1, Meral Kayıkçıoğlu12
1Muğla Sıtkı Koçman Universitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı Mugla
2Nizip Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Gaziantep
3Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kars
4Erzurum Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Erzurum
5Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Çorum
6Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Kocaeli
7Özel Hospitalpark Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Kocaeli
8Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Istanbul
9Dr. Siyami Ersek Göğüs ve Kardiyovasküler Cerrahi Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Istanbul
10Kocaeli Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Kocaeli
11Eskişehir Osmangazi Universitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir
12Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Izmir

AMAÇ
Türkiye’de dislipideminin suboptimal yönetimini az sayıda çalışma doğrudan değerlendirmiştir. Bu çalışma, hastaların yüksek kolesterol algısını ve lipit yönetim stratejileri ile ilgili olarak hekimlerin kolesterol hakkındaki bilgi ve farkındalığını değerlendirmek amacıyla yapıldı.

YÖNTEMLER
Çalışma gözlemsel ve çok merkezli bir çalışmadır (ClinicalTrials.gov identifier: NCT02608645). En az 18 yaşında olan, kardiyoloji kliniklerine başvuran ikincil korunma (SK) grubunda ve çok yüksek, yüksek riskli birincil korunma (PK) grubundaki ardışık hastalar çalışmaya alındı. Çalışma popülasyonu, Türkiye’de 40 bölgeden 1868 hasta içermektedir. SK grubunda hastaların üçte ikisine (%67.5) statin verildi, PK hastalarının sadece %30.1’ine statin tedavisi verildi (p<0.001).

BULGULAR
Düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol (LDL-C) düzeyi önerilen düzeyde olan hastaların oranı PK’da %10.6, SK’da %18 idi (p<0.001). Hastaya özgü anket, PK ve SK gruplarındaki hastaların neredeyse yarısının kolesterol seviyelerinin yüksek olduğunu bildiğini ortaya koydu. Medya programlarındaki statin tedavisi ile ilgili olumsuz bilgiler (%9.4) tedavinin kesilmesinin en yaygın nedeniydi.

SONUÇ
Gerçek yaşam pratiğinde birincil ve ikincil korunma ile ilgili algı, bilgi ve uyum artmıştır, ancak istenen seviyelerin çok altındadır. Hastalar ve hekimler hiperlipideminin tedavisi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalıdır. Ayrıca, medya programlarını kontrollerinin sağlanması, hastaların yanlış bilgilendirilmesini önleyebilir.

Anahtar Kelimeler: Lipit, statin tedavisi; Türkiye.

Evaluation of perceptions, knowledge and compliance with guidelines in real-life practice: A survey on the under-treatment of hypercholesterolemia

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Volkan Doğan, Özcan Başaran, Bülent Özlek, Oğuzhan Çelik, Eda Özlek, Cem Çil, Ibrahim Halil Özdemir, Ibrahim Rencüzoğulları, Fatma Özpamuk Karadeniz, Lütfü Bekar, Mujdat Aktas, Mubariz Murat Resulzade, Macit Kalçık, Gökhan Aksan, Göksel Çinier, Kadriye Halli Akay, Kadir Ugur Mert, Murat Biteker, Meral Kayıkçıoğlu. Evaluation of perceptions, knowledge and compliance with guidelines in real-life practice: A survey on the under-treatment of hypercholesterolemia. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(7): 599-608

Sorumlu Yazar: Volkan Doğan, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale