Aort Kapak Replasmanından Sonra İzlenen Assendan Aort Disseksiyonu Olgu Sunumu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(2): 123-126

Aort Kapak Replasmanından Sonra İzlenen Assendan Aort Disseksiyonu Olgu Sunumu

Aytül BELGİ1, Umuttan DOĞAN1, Hüseyin YILMAZ1, Oktay SANCAKTAR1
Akdeniz Üniversitesi T1p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dali, Antalya

Aort kapak replasmanını (AKR) izleyen assendan aort disseksiyonu (AAD), nadir fakat oldukça öldürücü bir komplikasyondur. Assendan aort dilatasyonu ile birlikte aort kapak patolojisi olan hastalara uygulanacak optimal cerrahi tedavi tartışmalıdır. Prostetik kapak takılması sırasında aort kökü belirgin geniş olan hastalarda, assendan aort replasmanı zorunlu iken, orta derece dilatasyon durumunda cerrahi strateji halen kesin değildir. Assendan aortu dilate olan hastalarda, AKR tek başına aort kökünde genişlemeyi önleyemeyebilir. Aort kapak operasyonu sırasında hafif-orta derecede aort dilatasyonu olan olguda, operasyondan 8 ay sonra, asemptomatik AAD ve aort dilatasyonunda belirgin ilerleme tespit edildi.


Ascending Aorta Dissection After Aortic Valve Replacement

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Aytül BELGİ, Umuttan DOĞAN, Hüseyin YILMAZ, Oktay SANCAKTAR. Ascending Aorta Dissection After Aortic Valve Replacement. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(2): 123-126
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale