Aort Kapak Hastalığında Angina Pektoris ve Koroner Arter Hastalığı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(3): 182-185

Aort Kapak Hastalığında Angina Pektoris ve Koroner Arter Hastalığı

Zafer BURSALI1, Rasim ENAR1, Nuran YAZCIOĞLU1, Cem'i DEMİROĞLU1
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Haseki, İstanbul

Bu çalışma aort kapak hastalığı (AH) bulunan olgularda angina pektoris (AP) ve koroner arter hastalığı (KAH) sıklığını ve ilişkisini araştırmak gayesi ile 73'ü AH toplam 237 kapak hastasında yapıldı. AP sıklığı tüm AH'lılarda % 52, aort stenozlularda (AS) % 62.5, aort yetersizliğinde (AY) % 44.4 ve kombine AS-AY'de % 51.3, KAH ise % 16.4, % 31.3, % 11.1 ve % 12.8 sıklıkta olup, aralarında anlamlı bir fark bulunamadı. AP'lilerde KAH sıklığı da gruplar arasında anlamlı bir farklılık göstermedi. KAH'lılar tüm AH'lılarda, AS'lılarda ve kombine AS-AY'lilerde KAH'sızlara göre daha yaşlı idi (p<0.05, p<0.05, p<0.025). AP ise LVH ve AKK'sı olan AH'larda (p<0.05, p<0.005), kalsifikasyonlu AS ve kombine AS-AY'lilerde (p<0.025) ve LVH'lı AY'lilerde (p<0.05) diğerlerine göre anlamlı olarak daha sıktı. Sonuçta KAH yaşlı AH'lılarda daha sık bulunmuş ve AP etyolojisinde kapak hastalığının hemodinamik bozukluğu ile birlikte önemli rolü olabileceği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aort kapak hastalığı, angina pektoris, koroner arter hastalığı

Coronary Atherosclerosis and Angina Pectoris in Aortic Valvular Heart Disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Zafer BURSALI, Rasim ENAR, Nuran YAZCIOĞLU, Cem'i DEMİROĞLU. Coronary Atherosclerosis and Angina Pectoris in Aortic Valvular Heart Disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(3): 182-185
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale