Statinlerin birincil ve ikincil korumadaki yeri: Hedef LDL kolesterol değeri ne olmalıdır? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2006; 34(4): 246-254

Statinlerin birincil ve ikincil korumadaki yeri: Hedef LDL kolesterol değeri ne olmalıdır?

Turgay Çelik, Uygar Çağdaş Yüksel, Ersoy Işık
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterol düzeylerini düşürmek, günümüzde aterosklerotik hastalıklarla mücadelenin en önemli unsurudur. Statinlerin klinik kullanıma girmesi, LDL kolesterol ile mücadelede yeni bir çağı başlatmıştır. Son 20 yıl içinde elde edilen veriler, statinlerin sağkalım üzerine olan etkisini ortaya koymuş ve hedef LDL kolesterol değerlerinin giderek daha aşağıya çekilmesine neden olmuştur. Bu derlemede, çok sayıda randomize kontrollü çalışmanın verileri ışığında, statin kullanımıyla ilgili olarak çeşitli risk gruplarındaki hastalarda hedef LDL kolesterol değerleri gözden geçirildi.

Anahtar Kelimeler: Atnikolesterolemik ilaç/terapötik kullanım; kardiyovasküler hastalık/önleme ve kontrol; hiperkolesterolemi; lipoprotein, LDL kolesterol; miyokard infarktüsü/ilaç tedavisi.

Statins in primary and secondary prevention: what should the target LDL cholesterol value be?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Turgay Çelik, Uygar Çağdaş Yüksel, Ersoy Işık. Statins in primary and secondary prevention: what should the target LDL cholesterol value be?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2006; 34(4): 246-254

Sorumlu Yazar: Turgay Çelik, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale