Koroner Arter Hastalarında Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonun Doppler Ekokardiyografik Olarak Değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1991; 19(2): 129-134

Koroner Arter Hastalarında Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonun Doppler Ekokardiyografik Olarak Değerlendirilmesi

Yelda BAŞARAN1, Mehmet ÖZDEMİR1
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Son yıllarda yapılan çalışmalarda sol ventrikül diyastolik performansının non-invaziv olarak değerlendirilmesinde Doppler transmitral akımın önemi vurgulanmaktadır. Bu çalışmada koroner arter hastalarında sol ventrikül diyastolik disfonksiyonunu gösteren, transmitral akım paternine ait parametreler araştırılmış ve bunların sol ventrikül diyastol sonu basıncı ile uyumu araştırılmıştır. Bu amaçla yaşları 31-70 arasında değişen 70 koroner arter hastası çalışmaya alınmıştır. Transmitral akım paternine ait parametreler miyokardiyal iskemi, nekroz, sol ventrikül anevrizması varlığında gruplanarak değerlendirilmişlerdir. Sol ventrikül diastol sonu basıncı ile en yüksek korelasyon E/A oranı ile bulunmuştur (r=0.62). Artmış sol ventrikül diastol sonu basıncını göstermesi yönünden, transmitral akım örneğine ait parametrelerden E/A, HDl, NMDH sensitivitesi en yüksek DH ve 1/3 DO ise spesifitesi en yüksek parametreler olarak bulunmuştur. Sonuç olarak transmitral akım paterninin sol ventrikül diastol sonu basıncını büyük bir doğrulukla gösterdiği ve bu araştırma sonuçlarının hastaların klinik takibinde önemli ölçüde rol gösterebileceği izlenimi alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Doppler ekokardiyografi, koroner arter hastalığı, sol ventrikül diyastolik fonksiyonu

Assessment of Diastolic Function in Coronary Artery Disease with Doppler Echocardiography

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yelda BAŞARAN, Mehmet ÖZDEMİR. Assessment of Diastolic Function in Coronary Artery Disease with Doppler Echocardiography. Turk Kardiyol Dern Ars. 1991; 19(2): 129-134
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale