İnteratriyal septumda lipomatöz hipertrofi: Olgu sunumu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(3): 187-189

İnteratriyal septumda lipomatöz hipertrofi: Olgu sunumu

Tayfun Şahin, Teoman Kılıç, Umut Yengi Çelikyurt, Ulaş Bildirici
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Kocaeli

İnteratriyal septumda lipomatöz hipertrofi, interatriyal septumda yağ birikimi nedeniyle oluşan genellikle benign bir bozukluktur. Öyküsünde hipertansiyon ve hiperlipidemi olan 56 yaşında, asemptomatik bir kadın hastaya ekokardiyografik inceleme yapıldı. Transtorasik ekokardiyografide sol ventrikül hipertrofisi ve sol ventrikül gevşeme bozukluğu izlenirken, sol ventrikül sistolik fonksiyonu normal bulundu. Apikal dört boşluk görüntüde, interatriyal septumda hiperekojenik bir kitleye rastlandı. Lipomatöz hipertrofiden şüphelenilerek yapılan transözofageal ekokardiyografide, interatriyal septumda 22 mm kalınlığında, dumbel şeklinde hipertrofi görüldü; fossa ovalis tutulumu yoktu. Süperiyor ve inferiyor vena kava akım hızlarında düşüşe ya da pulmoner venlerde akım bozukluğuna rastlanmadı. Kardiyak manyetik rezonans görüntülemede, interatriyal septumda ve subepikardiyal bölgede kalınlaşma ile birlikte lipomatozis izlendi.

Anahtar Kelimeler: Yağ dokusu, kardiyomegali/etyoloji, ekokardiyografi, kalp atriyumu; hipertrofi; lipom; manyetik rezonans görüntüleme.

Lipomatous hypertrophy of the interatrial septum: a case report

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Tayfun Şahin, Teoman Kılıç, Umut Yengi Çelikyurt, Ulaş Bildirici. Lipomatous hypertrophy of the interatrial septum: a case report. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(3): 187-189

Sorumlu Yazar: Umut Yengi Çelikyurt, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale