Mitral-aortik intervalvüler fibroza yalancı anevrizmasının görüntülenmesinde üçboyutlu ekokardiyografinin kullanımı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(5): 328-331

Mitral-aortik intervalvüler fibroza yalancı anevrizmasının görüntülenmesinde üçboyutlu ekokardiyografinin kullanımı

Hatice Selçuk, Mehmet Timur Selçuk, Omaç Tüfekçioğlu, Nurcan Arat
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Mitral-aortik intervalvüler fibrosa (MAİF) yalancı anevrizması, aort kapak endokarditine bağlı gelişebilen, nadir fakat çok ciddi sonuçları olan bir komplikasyondur. Yirmi üç yaşında kadın hasta, aort kökü apsesi ile komplike olduğu düşünülen aort kapak endokarditi öntanısıyla kliniğimize sevk edildi. İkiboyutlu transtorasik ekokardiyografi ile, aort kapağının sol koroner kuspisine tutunmuş vejetasyon ve sol ventrikül çıkış yolunda yalancı anevrizma benzeri oluşum saptandı. Mitral-aortik intervalvüler fibrosaya ait yalancı anevrizma tanısı üçboyutlu ekokardiyografi ile doğrulandı. Ancak, hasta nörolojik durumunun kötüleşmesi nedeniyle yatışından birkaç saat sonra öldü. Aort kapak endokarditli bir hastada apse benzeri yapılar MAİF yalancı anevrizmasından ayırt edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Anevrizma, yalancı/tanı, ekokardiyografi, üçboyutlu/yöntem; endokardit, bakteriyel/komplikasyon; kalp anevrizması/etyoloji; kalp kapağı hastalığı/ultrasonografi.

The use of three-dimensional echocardiography in the visualization of pseudoaneurysm of the mitral-aortic intervalvular fibrosa

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hatice Selçuk, Mehmet Timur Selçuk, Omaç Tüfekçioğlu, Nurcan Arat. The use of three-dimensional echocardiography in the visualization of pseudoaneurysm of the mitral-aortic intervalvular fibrosa. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(5): 328-331

Sorumlu Yazar: Hatice Selçuk, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale