Ender rastlanan aort diseksiyonu olgusu: Ventrikül içine prolabe olan flep [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(1): 114-114 | DOI: 10.5543/tkda.2014.12571

Ender rastlanan aort diseksiyonu olgusu: Ventrikül içine prolabe olan flep

Kadriye Gayretli Yayla1, Sadık Açıkel1, Çağrı Yayla2, Ekrem Yeter1
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: aort diseksiyonu, flep, prolapsusA rare case of aortic dissection; prolapse of flap into the ventricle

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Kadriye Gayretli Yayla, Sadık Açıkel, Çağrı Yayla, Ekrem Yeter. A rare case of aortic dissection; prolapse of flap into the ventricle. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(1): 114-114

Sorumlu Yazar: Çağrı Yayla, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale