Metoprolol Tedavisinin Sinüs Ritimli Hafif-Orta Mitral Darlıklı Hastalarda Transözofajiyal Ekokardiyografi ile Elde Edilen Pulmoner Venöz Akım Paternleri Üzerine Etkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2004; 32(4): 239-245

Metoprolol Tedavisinin Sinüs Ritimli Hafif-Orta Mitral Darlıklı Hastalarda Transözofajiyal Ekokardiyografi ile Elde Edilen Pulmoner Venöz Akım Paternleri Üzerine Etkisi

Mustafa AYDIN1, Ali ÖZEREN2, Mehmet BiLGE2, Mustafa DEMİRKIRAN3, Fatih CAM4, Aydın Dursun2, Mehmet Ali ELBEY2, Tolga ONUK1
1Department of Cardiology, Medical Faculty, Zonguldak Karaelmas University, Zonguldak, Turkey
2Department of Cardiology, Medical Faculty, Zonguldak Karaelmas University, Zonguldak, Turkey Department ofCardiology, Department of Cardiology, SSK Zonguldak Hospital
3Department of Cardiology, SSK Zonguldak Hospital, Zonguldak, Turkey Department ofCardiology, Department of Cardiology, SSK Zonguldak Hospital
4Department of Cardiology, Medical Faculty, Zonguldak Karaelmas University, Zonguldak, Turkey Department ofCardiology, Department of Cardiology, SSK Zonguldak Hospital

Bu çalışma metoprolol tedavisi verilen sinüs ritimli hafif-orta mitral darlıklı hastalarda metoprololün pulmoner venöz dalga ölçümleri üzerine etkisini araştırma amacıyla yapıldı. Çalışmaya izole hafif-orta şiddette mitral darlığı (mitral kapak alanı 1.6±0.3 cm2) olan 23 hasta alındı. Tüm hastalara 1 ay süreyle günde 100 mg oral metoprolol verildi. Tedavi öncesi ve tedavinin birinci ayında transözofajiyal ekokardiyografi uygulandı. Zirve sistolik pulmoner venöz akım hızı (PVs), PVs hız-zaman integrali (VTI), zirve diyastolik pulmoner venöz akım hızı (PVd), PVd-VTI, zirve pulmoner venöz atriyal geri akım hızı (PVa), PVa-VTI ve PVa süresi ölçüldü. Zirve ve ortalama transmitral gradiyent, pulmoner arter basıncı, sistolik-diyastolik kan basıncı, ve kalp hızı anlamlı derecede azaldı. Pulmoner venöz zirve sistolik akım hızı, ve pulmoner venöz atriyal geri akım süresi anlamlı düzeyde arttı (sırasıyla 0.55 ± 0.19 m/s’ye karşın 0.66 ± 0.12 m/s, p<0.05, ve 84 ± 27 to 11 2± 31 msn p<0.01). PVs-VTI, 10.8±3.2 cm’den 11.9±4.3 cm’ye yükseldi (p<0.01), PVd-VTI, 5.1± 2.4 cm’den 5.4±2.5 cm’ye yükseldi (p<0.05), ve PVa- VTI 2.8±1.1 cm’den 3.1±1.3 cm’ye yükseldi, (p<0.05). Sonuç olarak, metoprolol tedavisi sinüs ritmindeki mitral darlığı hastalarında pulmoner venöz akımlarda artışa neden olmaktadır. Bu artış sol atriyal fonksiyonlarda düzelmenin bir göstergesi olabilir. Bu sonuçlar mitral darlıklı hastalarda metoprolol tedavisinin faydalı etki mekanizmasının anlaşılmasına katkı sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Metoprolol, pulmoner venöz akım, transözofajiyal ekokardiyografi

Effect of Metoprolol Treatment on Pulmonary Venous Flow Pattern Studied by Transesophageal Pulsed Doppler Echocardiography in Mild to Moderate Mitral Stenosis in Sinus Rhythm

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa AYDIN, Ali ÖZEREN, Mehmet BiLGE, Mustafa DEMİRKIRAN, Fatih CAM, Aydın Dursun, Mehmet Ali ELBEY, Tolga ONUK. Effect of Metoprolol Treatment on Pulmonary Venous Flow Pattern Studied by Transesophageal Pulsed Doppler Echocardiography in Mild to Moderate Mitral Stenosis in Sinus Rhythm. Turk Kardiyol Dern Ars. 2004; 32(4): 239-245
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale