3-boyutlu ekokardiyografi bölüm II: İyi görüntü için pratik öneriler [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(7): 622-629 | DOI: 10.5543/tkda.2019.06698

3-boyutlu ekokardiyografi bölüm II: İyi görüntü için pratik öneriler

Zehra Gölbaşı1, Kumral Çağlı2
1Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Çorum
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler: 3 boyutlu ekokardiyografi, veri eldesi, görüntü optimizasyonu.

3-dimensional echocardiography part II: Practical clues for optimum imaging

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Zehra Gölbaşı, Kumral Çağlı. 3-dimensional echocardiography part II: Practical clues for optimum imaging. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(7): 622-629

Sorumlu Yazar: Kumral Çağlı, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale