MitraClip ile perkütan mitral kapak onarımı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(2): 174-180 | DOI: 10.5543/tkda.2012.01872

MitraClip ile perkütan mitral kapak onarımı

Mehmet Çilingiroğlu1, Michael Salinger2
1Pittsburgh Universitesi Tip Fakultesi, Girisimsel Kardiyoloji Abb, Pittsburg, Usa
2Northshore Universitesi Girisimsel Ve Yapisal Kardiyoloji Abb, Evanston, Il Abd

Geçen on yıl içinde, açık kalp ameliyatı ile kapak değişimi veya onarımı yerine, cerrahi riski yüksek olan ve ileri derecede mitral kapak yetersizliği olan hastaların perkütan tedavisi için birçok yöntem geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden, MitraClip yöntemi kullanılarak yapılan perkütan mitral kapak onarımı, güvenli ve etkinliği gösterilmiş tek yöntem olarak öne çıkmıştır. Bu yöntem, daha önce Dr. Alfieri ve grubu tarafından, mitral yetersizlik jetinin olduğu yerde mitral kapağın iki kanadının birbirlerine bir dikiş ile birleştirilip çift orifis haline getirilmesinden uyarlanmıştır ve mitral yetersizlik derecesinde belirgin bir azalmaya yol açmaktadır. Bu yazıda, bu yeni teknolojinin ayrıntıları, girişimsel yaklaşımı ve yöntemin uygulanması üzerine güvenirlik ve etkinlik ile ilgili güncel veriler, olgu sunumları ile birlikte gözden geçirildi.

Anahtar Kelimeler: Ekokardiyografi, Doppler, renkli, kalp kateterizasyonu; mitral kapağı yetersizliği/tedavi; cerrahi işlem, minimal invaziv.

Percutaneous mitral valve repair with MitraClip

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Çilingiroğlu, Michael Salinger. Percutaneous mitral valve repair with MitraClip. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(2): 174-180

Sorumlu Yazar: Mehmet Çilingiroğlu, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale