TEKHARF Kohortu 5-Yıllık Takibine Göre Türk Erişkinlerinde Diyabet Prevalansında Değişimler, Ölüm ve Koroner Olaylarla İlişkisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(5): 264-268

TEKHARF Kohortu 5-Yıllık Takibine Göre Türk Erişkinlerinde Diyabet Prevalansında Değişimler, Ölüm ve Koroner Olaylarla İlişkisi

Altan ONAT1, Barış ÖKÇÜN1, Dursun DURSUNOĞLU1, Kenan DÖNMEZ1, Göksel KAHRAMAN1, İbrahim KELEŞ1, Vedat SANSOY1
1Türkiye Kardiyo/oji Derneği, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Kardiyoloji Enstitüsü, İstanbul
2Türkiye Kardiyo/oji Derneği, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Kardiyoloji Enstitüsü, İstanbul
3Türkiye Kardiyo/oji Derneği, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Kardiyoloji Enstitüsü, İstanbul
4Türkiye Kardiyo/oji Derneği, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Kardiyoloji Enstitüsü, İstanbul
5Türkiye Kardiyo/oji Derneği, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Kardiyoloji Enstitüsü, İstanbul
6Türkiye Kardiyo/oji Derneği, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Kardiyoloji Enstitüsü, İstanbul
7Türkiye Kardiyo/oji Derneği, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Kardiyoloji Enstitüsü, İstanbul

Ülkemizde 1990 yılında rastgele yöntemle gerçekleştirilen TEKHARF Çalışması kohortundan öldüğü bilinen 118 kişi dışında yaşayan 1094 kadın ile 1046 erkek 5 yıl sonra diyabet varlığı açısından izlendi. Diyabet tanısı kapsamına kendilerinde bu tanının konduğunu bildirenler ile taramada açlık kan şekeri > 130mg/dl veya 2 saat prostprandiyal değeri 170 mg/dl'in üzerinde bulunan kişiler girdi. Diyabet 55 erkek ile 78 kadında saptandı. Bunlardan 28 erkek ile 29 kadında bu intolerans son 5 yıl içinde yeni gelişmişti. 25-44 yaş grubunda % 1.5 dolayında olan prevalans, 45 yaş ve üzerindeki erkek ve kadınlarda sırasiyle % 8.6 ve % 13.1 idi. Kohortun 5 yaş yaşlanmasından arındıran ve 1995 yılı yaş dağılımın dikkate alan iki yöntemle, bu verilerin kohortta beklenen diyabetli sayısına kıyasla, erişkin diyabet prevalansında erkeklerde %25, kadınlarda % 15 oranında artış ifade ettiği anlaşıldı. Bu da halkımızda diyabetli sayısının yılda 40.000 arttığını düşündürmektedir. İzlenenler arasında 1990 yılında diyabet saptanan 82 kişiden 6 sı öldü ve 7'sinde nonfatal koroner olay gelişti. Koroner nedenli ölüm ve nonfatal koroner olaylar ile diyabet arasında istatistiki anlama ulaşan bir ilişki, muhtemelen diyabetli sayısının azlığından ötürü, bulunamadı.


Clinical Investigations Prevalence Trend in Diabetes in Turkish Adults: a Cohort 5-Year Follow-up Study

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Altan ONAT, Barış ÖKÇÜN, Dursun DURSUNOĞLU, Kenan DÖNMEZ, Göksel KAHRAMAN, İbrahim KELEŞ, Vedat SANSOY. Clinical Investigations Prevalence Trend in Diabetes in Turkish Adults: a Cohort 5-Year Follow-up Study. Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(5): 264-268
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale