TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 24 (5)
Cilt: 24  Sayı: 5 - Temmuz 1996
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 260 - 263
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

2.
TEKHARF Kohortu 5-Yıllık Takibine Göre Türk Erişkinlerinde Diyabet Prevalansında Değişimler, Ölüm ve Koroner Olaylarla İlişkisi
Clinical Investigations Prevalence Trend in Diabetes in Turkish Adults: a Cohort 5-Year Follow-up Study
Altan ONAT, Barış ÖKÇÜN, Dursun DURSUNOĞLU, Kenan DÖNMEZ, Göksel KAHRAMAN, İbrahim KELEŞ, Vedat SANSOY
Sayfalar 264 - 268

3.
Proksimal Sol Ön İnen Koroner Arter Lezyonlarında Anjiyoplastinin Erken ve Uzun Dönem Sonuçları
Angioplasty of the Proximal Left Anterior Descending Coronary Artery: Initial Success and Long-term Follow-up
Servet ÖZTÜRK, Murat GÜLBARAN, Tevfik GÜRMEN, Muzaffer ÖZTÜRK
Sayfalar 269 - 271

4.
Sağlıklı Sigara İçmeyen Erkeklerde Akut Sigara İçiminin Sol Ventrikül Fonksiyonları Üzerine Etkisi
Acute Effect of Cigarette Smoking on Left Ventricular Functions in Healthy Nonsmoker Men
Armağan ALTUN, Ayhan GÜRÇAĞAN, Birol ÖZKAN, Gültaç ÖZBAY
Sayfalar 272 - 275

5.
Aritmojenik Sağ Ventrikül Displazisi Vakasında Ventrikül Taşikardisinin Radyofrekans Kateter Ablasyonu ile Tedavisi
Radiofrequency Catheter Ablation of Ventricular Tachycardia in a Case of Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia
Cengizhan TÜRKOĞLU, Kamil ADALET, İnci FIRATLI, Nilgün İNCESOY, Muzaffer ÖZTÜRK
Sayfalar 276 - 280

6.
Ventriküler Takikardilerin Radyofrekans Kateter Ablasyon ile Tedavisi
Ventricular Tachycardia Ablation
Uğur Kemal TEZCAN, Erdem DİKER, Murat ÖZDEMİR, Gülümser HEPER, Sengül ÇEHRELİ, Ali ŞAŞMAZ, Şule KORKMAZ, Siber GÖKSEL
Sayfalar 281 - 288

7.
Kararlı Angina Pektoriste Trimetazidine'in Klinik Etkinliği: Çift Kör, Plasebo Kontrollu Çalışma
Clinical Efficacy of Trimetazidine in Stable Angina Pectoris: A Double-blind Placebo-Controlled Study
Serdar AKSÖYEK, Mehmet KABUKÇU, Kenan ÖVÜNÇ, Giray KABAKCI, Kudret AYTEMİR, Ali OTO
Sayfalar 289 - 292

8.
Unstable Angina Pektoriste Oksidatif Hasar ve Antioksidan Durum
Oxidative Stress and Antioqxidant Status in Unstable Angina Pectoris
Ömer ÇOLAK, Özkan ALATAŞ, Necmi ATA, Y. Ahmet ÜNALIR, Mine İNAL
Sayfalar 293 - 295

9.
Dev Sol Atriyumda Sol Atriyal Plikasyonun Sol Ventrikül Fonksiyonu ve Postoperatif Hemodinamik Bulgular Üzerine Etkileri
Effects of Left Atrial Plication for Gian Left Atrium on Left Ventricular Function and Postoperative Hemodynamics
B. Hayrettin ŞİRİN, Ahmet BALTALARLI, Ayhan AKÇAY, Cengiz ÖZBEK, Nagehan KARAHAN, Mansur ŞAĞBAN
Sayfalar 296 - 299

10.
Kateterizasyon Komplikasyonu Olarak Gelişen Psödoanevrizma Olguları
Pseudoaneurysms Developing as a Complication of Catheterization
Atilla ARAL, Bülent KAYA, Levent YAZICIOĞLU, Hakkı AKALIN
Sayfalar 300 - 303

11.
Çocukluk Çağı Aritmilerinde Transtelefonik EKG'nin Yerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Efficacy of the Transtelephonic Electrocardiographic monitoring in Pediatric Patients
Kürşad TOKEL, Alpay ÇELİKER, Mustafa Koray LENK, Sema ÖZER, Şencan ÖZME
Sayfalar 304 - 307

12.
Duktus Arteriozus Açıklığının Transkateter Yolla Kapatılmasında "Coil" Uygulaması
Detachable Coil Occlusion of Patent Ductus Arteriosus in Children
Ümrah AYDOĞAN, Bahriye TANMAN, Türkân ERTUĞRUL, Yusuf İzzet AYHAN
Sayfalar 308 - 310

13.
Güncel ve Etkin Bir Transmitter: Nitrik Oksid
Review An Effective Transmitter: Nitric Oxide
Nazmi GÜLTEKİN, Murat ERSANLI, Emine KÜÇÜKATEŞ
Sayfalar 311 - 320

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale