ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 44 (4)
Cilt: 44  Ek: 4 - Ekim 2016
EDITÖRDEN
1.
Editör'den
Editorial
Meral Kayıkçıoğlu
Sayfa V

DAVETLI DERLEME
2.
104 Soruda Lipit: Uzman Yanıtları
104 Questions about Lipids: Expert Answers
Meral Kayıkçıoğlu
doi: 10.5543/tkda.2016.77096  Sayfalar 1 - 141Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi