104 Soruda Lipit: Uzman Yanıtları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(4): 1-141 | DOI: 10.5543/tkda.2016.77096

104 Soruda Lipit: Uzman Yanıtları

Meral Kayıkçıoğlu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir

103 Soruda Lipit: Uzman Yanıtları...

Anahtar Kelimeler: Lipit, uzman yanıtları, sorular

104 Questions about Lipids: Expert Answers

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Meral Kayıkçıoğlu. 104 Questions about Lipids: Expert Answers. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(4): 1-141

Sorumlu Yazar: Meral Kayıkçıoğlu, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale