Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 48 (2)
Cilt: 48  Sayı: 2 - Mart 2020
EDITÖRYAL YORUM
1.
Uygunsuz sinüs taşikardisi: Yeni tedavileri gözden geçirme zamanı
Inappropriate sinus tachycardia: Time to consider new therapeutic options
Kivanc Yalin, Baris Ikitimur
PMID: 32147662  doi: 10.5543/tkda.2020.45126  Sayfalar 81 - 83
Makale Özeti

2.
Yeni dislipidemi tedavi kılavuzlarındaki LDL-K hedefleri ne kadar gerçekçi - hedefe ulaşmak mümkün mü?
How realistic are the LDL-C targets in new dyslipidemia guidelines - is it possible to reach the targets?
Barış Güngör
PMID: 32147663  doi: 10.5543/tkda.2020.60133  Sayfalar 84 - 87
Makale Özeti | Tam Metin PDF

GÖRÜŞ
3.
A comprehensive strategy for managing arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy
Chun Song Hu
PMID: 32147655  doi: 10.5543/tkda.2019.74184  Sayfalar 88 - 95
Makale Özeti

ARAŞTIRMA
4.
Uygunsuz sinüs taşikardisinin prevalansı ve propensite skor eşleşmeli kontrol grubu ile kalp hızı değişkenliğinin karşılaştırılması
Prevalence of inappropriate sinus tachycardia and the comparison of the heart rate variability characteristics with propensity score-matched controls
Evrim Şimşek, Benay Ozbay, Inan Mutlu, Ecem Gurses, Hatice S Kemal, Burcu Yagmur, Levent Hürkan Can
PMID: 32147657  doi: 10.5543/tkda.2019.92735  Sayfalar 96 - 102

5.
Atriyoventriküler bloğu takiben iletimin restorasyonu sonrası kalıcı kalp pili gereksinmesi: Geriye dönük bir kohort çalışması
The need for permanent pacemaker after restoration of conduction following atrioventricular block: a retrospective cohort study
Ali Bozorgi, Sajad Ahmadzadeh, Seyedeh Hamideh Mortazavi, Saeed Sadeghian, Ali Vasheghani Farahani, Kaveh Hosseini, Arash Jalali, Keyvan Ghasemi, Mehdi Mehrani, Masih Tajdini
PMID: 32147658  doi: 10.5543/tkda.2019.96613  Sayfalar 103 - 108

6.
Atriyal fibrilasyonu olan hastalarda pıhtılaşma ve fibrinolizis belirteçleri sol atriyal trombüs varlığını belirleyemiyor veya öngöremiyor
Markers of coagulation and fibrinolysis do not detect or predict the presence of left atrial appendage thrombus in patients with atrial fibrillation
Ersin Doğanözü, Orçun Çiftci, Senem Hasırcı, Kerem Can Yilmaz, Emir Karacaglar, Leyla Elif Sade, Ibrahim Haldun Muderrisoglu, Mehmet Bülent Özin
PMID: 32147650  doi: 10.5543/tkda.2019.38585  Sayfalar 109 - 115

7.
ST yükselmeli miyokart enfarktüsü hastalarında çekilen pıhtının histopatolojik özelliklerinin uzun dönem sol ventrikül fonksiyonuyla ilişkisi
Relationship between histopathological features of aspirated thrombi and long-term left ventricular function in patients with ST-segment elevation myocardial infarction
Mehmet Onur Omaygenç, Cem Doğan, Adnan Somay, Oğuz Karaca, Ruken Bengi Bakal, Mehmet Kamil Teber, Suzan Hatipoğlu, Zübeyde Bayram, Cihangir Kaymaz, Nihal Özdemir
PMID: 32147652  doi: 10.5543/tkda.2019.62121  Sayfalar 116 - 126

8.
Mitral protez kalp kapaklı hastalarda trombosit indeksleri ile spontan eko kontrast arasındaki ilişkinin araştırılması
Evaluation of the relationship between platelet indices and spontaneous echo contrast in patients with mitral prosthetic heart valves
Macit Kalçık, Ahmet Güner, Emrah Bayam, Mahmut Yesin, Semih Kalkan, Mustafa Ozan Gürsoy, Sabahattin Gündüz, Süleyman Karakoyun, Sinan Cerşit, Mehmet Özkan
PMID: 32147647  doi: 10.5543/tkda.2019.17266  Sayfalar 127 - 136

9.
Türkiye’de statin kullanımının LDL-kolesterol düzeyleri üzerine etkisinin değerlendirildiği sistematik derleme
Evaluation of statin use on LDL cholesterol levels in Turkey: A systematic review
Pınar Kızılırmak, Zeki Öngen, Meral Kayıkçıoğlu, Lale Tokgözoğlu
PMID: 32147650  doi: 10.5543/tkda.2019.45156  Sayfalar 137 - 148

10.
Mobil teknoloji desteğiyle yüksek riskli kalp hastalıklarında yaşam tarzı değişikliği: Pragmatik randomize klinik çalışma dizaynı
Rationale and design of lifestyle intervention using mobile technology in patients with high cardiovascular risk: A pragmatic randomized clinical trial
İlker Tekkesin, Göksel Çinier, Mert Hayıroğlu, Yelda Soluk Özdemir, Özlem Yıldırımtürk, Duygu İnan, Elif Gökçen Vatanoğlu, Kemal Emrecan Parsova, Gizem Yüksel, Furkan Durak, Levent Pay
PMID: 32147654  doi: 10.5543/tkda.2019.69494  Sayfalar 149 - 157

DAVETLI DERLEME
11.
Brugada fenokopileri: Güncel kanıt, tanı algoritmaları ve geleceğe bakış
Brugada phenocopies: Current evidence, diagnostic algorithms and a perspective for the future
Göksel Çinier, Gary Tse, Adrian Baranchuk
PMID: 32147660  doi: 10.5543/tkda.2020.06118  Sayfalar 158 - 166

OLGU BILDIRISI
12.
Kardiyak resenkronizasyon tedavisi ile başarılı tedavi edilen nonkompaksiyon kardiyomiyopatili tek ventrikül
Cardiac resynchronization therapy in a case with single ventricle and concommitant noncompaction cardiomyopathy
Deniz Elçik, Mustafa Fehmi Bireciklioğlu, Ali Doğan, Mehmet Tuğrul İnanç
PMID: 32147646  doi: 10.5543/tkda.2019.06730  Sayfalar 167 - 170

13.
Ventriküler ekstrasistol ilişkili kardiyomiyopatili bir adölesanda başarılı sol koroner kusp kriyoablasyonu
Successful left coronary cusp cryoablation in an adolescent with premature ventrıcular extrasystoles-associated cardiomyopathy
Yakup Ergül, Senem Özgür, Hasan Candaş Kafalı
PMID: 32147648  doi: 10.5543/tkda.2019.25342  Sayfalar 171 - 176

14.
Senkop ve hipermobil eklemler: Nadir değildir fakat nadiren tanı konulur
Syncope and hypermobile joints: Not rare, but rarely diagnosed
Elnur Tahirovic
PMID: 32147649  doi: 10.5543/tkda.2019.32624  Sayfalar 177 - 179

15.
HIV seropozitif kalp transplant alıcısında kompleks ilaç etkileşimleri
Complex drug interactions in an HIV-seropositive heart transplant recipient
Isabelle Sénéchal, Nathalie Châteauvert, Philippe GERVAIS, Pierre Voisine, Michelle Dubois, Mario Sénéchal
PMID: 32147653  doi: 10.5543/tkda.2019.63479  Sayfalar 180 - 184

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
16.
Olağandışı triküspit atrezi olgusu ve aort diseksiyonu ile ortaya çıkan büyük arterlerin transpozisyonu: Nadir bir durum
Unusual case of tricuspid atresia and transposition of the great arteries presenting with aortic dissection: A rare condition
Keyvan Ghasemi, Ali Hosseinsabet, Saeed Tofighi, Masih Tajdini
PMID: 32147656  doi: 10.5543/tkda.2019.89039  Sayfa 185
Makale Özeti | Video

17.
Gebelik sırasında bir hastada spontan aort kökü rüptürü
Spontaneous aortic root rupture during pregnancy
Ezgi Gültekin Güner, Hicaz Aguş, Ahmet Güner, Ali Kemal Kalkan, Mehmet Ertürk
PMID: 32147659  doi: 10.5543/tkda.2019.17597  Sayfa 186
Makale Özeti | Video

UZLAŞI RAPORU
18.
İnfektif endokarditin tanısı, tedavisi ve önlenmesi: Ulusal uzlaşı raporu-2019*
Diagnosis, treatment and prevention of infective endocarditis: Turkish consensus report-2019*
Serap Şimşek-Yavuz, Ahmet Rüçhan Akar, Sinan Aydoğdu, Denef Berzeg Deniz, Hakan Demir, Tuncay Hazırolan, Mehmet Ali Ozatik, Necla Özer, Murat Sargın, Nursen Topçuoğlu, Nesrin Turhan, Mehmet Birhan Yılmaz, Özlem Azap, Seniha Başaran, Yasemin Çağ, Arif Atahan Çağatay, Güle Çınar Aydın, Sibel Doğan Kaya, Lokman Hızmalı, Mehmet Emirhan Işık
PMID: 32147661  doi: 10.5543/tkda.2020.89689  Sayfalar 187 - 226
Makale Özeti

DIĞER YAZILAR
19.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 227
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale