ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 46 (6)
Cilt: 46  Sayı: 6 - Eylül 2018
EDITÖRYAL YORUM
1.
Wolff-Parkinson-White ile Brugada EKG birlikteliği
Coexistence of Wolff-Parkinson–White and Brugada ECG
Okan Erdoğan
PMID: 30204131  doi: 10.5543/tkda.2018.75271  Sayfalar 433 - 434
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Ekokardiyografik epikardiyal yağ dokusu ile P dalga dispersiyonu ve düzeltilmiş QT aralığı arasındaki ilişki
The relationship between echocardiographic epicardial adipose tissue and P wave dispersion and corrected QT- interval
Alper Kepez
PMID: 30204132  doi: 10.5543/tkda.2018.54748  Sayfalar 435 - 436
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Kardiyak sendrom X: Mikrovasküler anginanın önemli bir nedeni
Cardiac syndrome X: An important cause of microvascular angina
Batur Gönenç Kanar, Murat Sünbül
PMID: 30204133  doi: 10.5543/tkda.2018.31050  Sayfalar 437 - 438
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
4.
Kronik total oklüzyon sonucu üzerine sigara içme alışkanlıklarının etkisi
Influence of smoking habits on acute outcome of revascularization of chronic total occlusion
Jan-erik Guelker, Christian Blockhaus, Ruben Jansen, Johannes Stein, Julian Kürvers, Mathias Lehmann, Knut Kröger, Alexander Bufe
PMID: 30204134  doi: 10.5543/tkda.2018.75133  Sayfalar 439 - 445

5.
Kardiyak sendrom X’li hastalarda artmış miyokart enerji tüketimi: Çok iş, çok ağrı
Increased myocardial energy expenditure in cardiac syndrome X: More work, more pain
Mehmet Serkan Çetin, Elif Hande Özcan Çetin, Uğur Canpolat, Mehmet Akif Erdöl, Selahattin Aydın, Özlem Özcan Çelebi, Ahmet Temizhan, Yeşim Akın, Omaç Tüfekçioğlu, Dursun Aras, Serkan Topaloğlu, Sinan Aydoğdu
PMID: 30204135  doi: 10.5543/tkda.2018.76967  Sayfalar 446 - 454

6.
ST-segment yükselmeli miyokart enfarktüsü bulunan hastalarda SYNTAX Skoru II ile elektrokardiyografik no-reflow arasındaki ilişki
Association between SYNTAX II score and electrocardiographic evidence of no-reflow in patients with ST-segment elevation myocardial infarction
Lütfü Aşkın, Erdal Aktürk
PMID: 30204136  doi: 10.5543/tkda.2018.86132  Sayfalar 455 - 463

7.
Altın-uçlu kateter ile temas-özellikli kateterin kavotriküspid istmus ablasyonunda karşılaştırılması
Gold-tip versus contact-sensing catheter for cavotricuspid isthmus ablation: A comparative study
Enes Elvin Gül, Usama Boles, Sohaib Haseeb, Wilma M. Hopman, Sanoj Chacko, Chris Simpson, Hoshiar Abdollah, Kevin Michael, Adrian Baranchuk, Damian Redfearn, Benedict Glover
PMID: 30204137  doi: 10.5543/tkda.2018.44025  Sayfalar 464 - 470

8.
Ekokardiyografik epikardiyal yağ dokusu ile P dalga dispersiyonu ve düzeltilmiş QT aralığı arasındaki ilişki
The relationship between echocardiographic epicardial adipose tissue, P-wave dispersion, and corrected QT interval
Alaa Quisi, Serhat Emre Şentürk, Hazar Harbalıoğlu, Ahmet Oytun Baykan
PMID: 30204138  doi: 10.5543/tkda.2018.01578  Sayfalar 471 - 478

9.
Kardiyak cihaz implante edilmiş konjestif kalp yetersizliği olan hastalarda depresyon ve tüm nedenlere bağlı mortalite
Depression and all-cause mortality in patients with congestive heart failure and an implanted cardiac device
Georgiy S. Pushkarev, Vadim A. Kuznetsov, Yakov A. Fisher, Anna M. Soldatova, Tatiana N. Enina
PMID: 30204139  doi: 10.5543/tkda.2018.04134  Sayfalar 479 - 487

OLGU BILDIRISI
10.
Brugada ve Wolff Parkinson White sendromu birlikteliği: Olgu sunumu ve literatür derlemesi
Coexistence of Brugada and Wolff Parkinson White syndromes: A case report and review of the literature
Gökhan Aksan, Mehmet Tezcan, Özgür Çevrim, Ali Elitok, Ahmet Kaya Bilge
PMID: 30204140  doi: 10.5543/tkda.2017.77834  Sayfalar 488 - 493

11.
Fonksiyonel atriyoventriküler bloklu bir hastada vagal gangliyonların ablasyonu için yeni ve basit bir teknik: Elektroanatomik yaklaşım
A new and simple technique for vagal ganglia ablation in a patient with functional atrioventricular block: Electroanatomical approach
Tolga Aksu, Tumer Erdem Guler, Kivanc Yalin, Serdar Bozyel, Ferit Onur Mutluer
PMID: 30204141  doi: 10.5543/tkda.2017.15163  Sayfalar 494 - 500

12.
Yeni perkütan metod ile embolize olan Amplatzer septal tıkayıcı cihazının geri çıkartılması
Percutaneous retrieval of embolized Amplatzer septal occluder from pulmonary artery using a novel method
Özkan Candan, Müslüm Şahin, Muhsin Türkmen
PMID: 30204142  doi: 10.5543/tkda.2017.67523  Sayfalar 501 - 503

13.
Akut miyokart enfarktüsü geçiren hastada rastlantısal olarak fark edilmiş bifit kardiyak apeks: Bir olgu sunumu ve kısa bir literatür taraması
Incidentally detected bifid cardiac apex in a patient with acute myocardial infarction: A case presentation and brief literature review
Ali Hosseinsabet, Alireza Amirzadegan
PMID: 30204143  doi: 10.5543/tkda.2017.63221  Sayfalar 504 - 506

14.
Ekokardiyografi ile büyük bir koroner fistülün görüntülenmesi
Imaging of large coronary fistula using echocardiography
Özkan Candan, Çetin Geçmen, Müslüm Şahin, Ahmet Güner, Sabahattin Gündüz
PMID: 30204144  doi: 10.5543/tkda.2017.43748  Sayfalar 507 - 509

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
15.
Amplatzer septal oklüder cihazının geç ayrılması
Late detachment of an Amplatzer septal occluder device
Hakan Güneş, Murat Kerkütlüoğlu, Sami Özgül, Erdinç Eroğlu, Gülizar Sökmen
PMID: 30204145  doi: 10.5543/tkda.2017.89016  Sayfa 510
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

16.
Dispenin nadir bir nedeni: Spontan pnömoperikardium
An unusual cause of dyspnea: Spontaneous pneumopericardium
Tarık Yıldırım, İlknur Altun, Seda Elcim Yıldırım, Fatih Akın, Mustafa Özcan Soylu
PMID: 30204146  doi: 10.5543/tkda.2017.18934  Sayfa 511
Makale Özeti |Tam Metin PDF

17.
Sinsi bir düşmanın histopatolojik tanısı ve çoklu model görüntülenmesi: Primeri bilinmeyen malign melanomun kardiyak metastazı
Multimodality imaging and histopathological diagnosis of an insidious enemy: cardiac metastasis of malignant melanoma with unknown primary origin
Umut Kocabaş, Esra Kaya, Cahide Soydaş Çınar
PMID: 30204147  doi: 10.5543/tkda.2017.68091  Sayfa 512
Makale Özeti |Tam Metin PDF

18.
Ciddi dispneye neden olan dev sol subklavyen arter psödoanevrizmasının başarılı endovasküler tedavisi
Successful endovascular treatment of a giant left subclavian artery pseudoaneurysm causing severe dyspnea
Abdulrahman Naser, Ahmet Güner, Özgür Yaşar Akbal, Aykun Hakgör, Nuri Havan
PMID: 30204148  doi: 10.5543/tkda.2017.47022  Sayfa 513
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

EDITÖRE MEKTUP
19.
Yüzeyel insizyonel enfeksiyon tedavisi
Treatment of superficial incisional infection
Ender Örnek, Mesut Tez, Sümeyye Yıldız
PMID: 30204149  doi: 10.5543/tkda.2018.78555  Sayfa 514
Makale Özeti |Tam Metin PDF

20.
Authors reply
Authors reply
Fuad Habash, Ozan Paydak, Naga Venkata Pothineni, Peyton Card, Asif Sewani
PMID: 30204150  Sayfalar 514 - 515
Makale Özeti |Tam Metin PDF

21.
Dokunmama metodu: Yeni cihazlar yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyar
No-touch method: New devices need new approaches
Halil İbrahim Kurt, Abdullah Orhan Demirtaş
PMID: 30204151  doi: 10.5543/tkda.2018.02073  Sayfalar 515 - 516
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DIĞER YAZILAR
22.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Ertan Ural
Sayfa 517
Makale Özeti |Tam Metin PDFJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2023 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi