Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
OptiVol alarmına yol açan alışılmamış bir durum: İrritabl bağırsak sendromundan kaynaklanan karıniçi basınç artışı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(6): 403-406

OptiVol alarmına yol açan alışılmamış bir durum: İrritabl bağırsak sendromundan kaynaklanan karıniçi basınç artışı

Cengizhan Türkoğlu, Farid Aliyev, Cengiz Çeliker, Gökhan Çetin
Istanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Abd, Pacemaker Ve Elektrofizyoloji Birimi, Istanbul, Türkiye

Kalp yetersizliği nedeniyle kardiyoverter defibrilatör (ICD) yerleştirilen veya kardiyak resenkronizasyon tedavisi/defibrilatör uygulanan hastalarda göğüsiçi impedans ölçümlerine dayalı izlem tedavinin önemli bir parçası haline gelmiştir. Bununla birlikte, göğüsiçi impedans ölçümleri kalp yetersizliği dışındaki nedenlerden de etkilenebilmektedir. Bu yazıda, 54 yaşında bir erkek hastada, iskemik olmayan dilate kardiyomiyopati ve ileri derecede bozulmuş sol ventrikül sistolik fonksiyonları nedeniyle başarılı biventriküler ICD yerleştirilmesinden sonra göğüsiçi impedans düşüşüne yol açan alışılmamış bir neden bildirildi. İzlemi sırasında hasta, kalp yetersizliğine dair semptom ve bulgular olmaksızın, birkaç kez OptiVol sıvı indeksindeki artışa bağlı olarak oluşan OptiVol alarmı sonucu başvurdu. Göğüsiçi impedans düşüşüne yol açan nedeni ortaya çıkarmak için yapılan incelemelerde, hastanın sık olarak irritabl bağırsak sendromu atakları geçirdiği görüldü. Bu sorunun karıniçi basıncı artırarak diyafram yükselmesine ve göğüsiçi organ basısına yol açtığı, göğüsiçi impedansın da bu nedenle düştüğü sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Karın, vücut sıvısı/fizyoloji; kardiyografi, impedans; defibrilatör, takılabilir; kalp yetersizliği; hemodinami; basınç.

An unusual cause of OptiVol alarm: increased intra-abdominal pressure associated with irritable bowel syndrome

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Cengizhan Türkoğlu, Farid Aliyev, Cengiz Çeliker, Gökhan Çetin. An unusual cause of OptiVol alarm: increased intra-abdominal pressure associated with irritable bowel syndrome. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(6): 403-406

Sorumlu Yazar: Farid Aliyev, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale