Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
İki Boyutlu Ekokardiografi ile Saptanan İndiferansiye Mezanşim Hücreli Sarkom Olgusu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1993; 21(2): 132-134

İki Boyutlu Ekokardiografi ile Saptanan İndiferansiye Mezanşim Hücreli Sarkom Olgusu

Oktay ERGENE1, Ömer KOZAN1, Mehmet ÖZKAN1, Türkan Y.ERBENGİ1, Aydın SAVA1, Cevat YAKUT1
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahi Klinikleri, Marmara Ü. Tıp Fak. Histoloji ve Patolojik Anatomi Bilim Dalları, İstanbul

Primer kalp tümörleri nadir görülür. Burada, iki boyutlu ekokardiografi ile saptanıp ameliyat olmuş, histopatolojik ve elektron mikroskopik olarak indiferansiye mezankimal hücreli kardiak sarkom tanısı konmuş bir sağ ventrikül kitlesi olgusu bildirilmiştir. Hasta postoperatif dönemde kaybedilmiştir. Kalp tümörlerinin klinik belirtilerinin değişkenliği nedeniyle tanıya varmada iki boyutlu ekokardiografi değerli bir araç ve düşüncemize göre erken tanı için zaruridir. Yazarların bilgisine göre elektron mikroskopik tetkiki yapılmış primer kalp sarkomu olgusu, ülkemizde ilk kez bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Primer kalp tümörü, sarkom, ekokardiyografi

Case Report Primary Sarcoma of the Heart Diagnosed by 2-D Echocardiography: A Case Report

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Oktay ERGENE, Ömer KOZAN, Mehmet ÖZKAN, Türkan Y.ERBENGİ, Aydın SAVA, Cevat YAKUT. Case Report Primary Sarcoma of the Heart Diagnosed by 2-D Echocardiography: A Case Report. Turk Kardiyol Dern Ars. 1993; 21(2): 132-134
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale