Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Histiositozis X'e Bağlı Pulmoner Hipertansiyon Olgusunda İloprost ve Oral Sildenafil Sitratın Etkileri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(11): 722-725

Histiositozis X'e Bağlı Pulmoner Hipertansiyon Olgusunda İloprost ve Oral Sildenafil Sitratın Etkileri

Taha OKAN1, Bahri AKDENİZ1, Ebru ÖZGÜN1, Özhan GÖLDELİ1, Atilla AKKOÇLU2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji
2Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

Pulmoner histiositozis X'e bağlı gelişen pulmoner hipertansiyon prognozu kötü ve ilerleyici bir hastalıktır. İmmusupresif ajanlar, kalsiyum antagonistleri ve sürekli oksijen tedavisi geleneksel tedavi yöntemleri olup bazı hastalarda bu tedaviler ile de semptomatik iyileşme sağlanamamaktadır. Geleneksel tedavi yöntemleri ile tedavi edilmesine rağmen fonksiyonel kapasitesi evre 4 olan histiositozis X'e bağlı bir pulmoner hipertansiyon hastasında ek olarak uygulanan tek doz inhale iloprost ve oral sildenafil sitrat kombinasyonunun ekokardiyografik olarak ölçülen pulmoner arter basıncını düşürdüğünü saptadık. Bu tedavinin 1 hafta kullanılması ile de hastanın fonksiyonel kapasitesinde artış ve altı dakikalık yürüme testinde belirgin düzelme izlenmiştir. İnhale iloprost, oral sildenafil kombinasyonunun histiositozis X'e bağlı gelişen pulmoner hipertansiyon tedavisinde etkin bir tedavi yöntemi olduğunu düşünmekteyiz.


Effects of Iloprost and Sildenafil Citrate in A Patient with Pulmonary Hypertension Secondary to Histiocytosis X

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Taha OKAN, Bahri AKDENİZ, Ebru ÖZGÜN, Özhan GÖLDELİ, Atilla AKKOÇLU. Effects of Iloprost and Sildenafil Citrate in A Patient with Pulmonary Hypertension Secondary to Histiocytosis X. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(11): 722-725
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale