Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Nâdir Lokalizasyonlu Bir Sol Atriyal Ektopik Taşikardi Olgusu: Olgu Sunumu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(10): 654-656

Nâdir Lokalizasyonlu Bir Sol Atriyal Ektopik Taşikardi Olgusu: Olgu Sunumu

Ata KIRILMAZ1, Kürşad ERİNÇ1, Ersoy IŞIK1, Ertan DEMİRTAŞ1
Military Medical Academy of Gülhane, Department of Cardiology, Ankara- Turkey

Mitral anulüsünden kaynaklanan sol atriyal taşikardi, kardiyomiyopatiye neden olabilen ender bir taşiaritmidir. Sol ventrikül sistolik fonksiyonları azalmış 20 yaşındaki hastada mitral annulus üzerinde başarılı bir şekilde ablate edilen sol atriyal taşikardi olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ablasyon, sol atriyal taşİkardi, kardiyonıiyopati

A Rare Origin of Left Atrial Ectopic Tachycardia: A Case Report

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ata KIRILMAZ, Kürşad ERİNÇ, Ersoy IŞIK, Ertan DEMİRTAŞ. A Rare Origin of Left Atrial Ectopic Tachycardia: A Case Report. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(10): 654-656
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale